Verstandig en noodzakelijk

WEMELDINGE – Laten we ieder op onze eigen plek goed nadenken welke extra stap gezet kan worden om het aantal niet noodzakelijke contactmomenten te verminderen en de basismaatregelen nog beter toe te passen. Dat is de dringende oproep die onze classispredikant Arie van der Maas vrijdagavond 12 november deed na de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge, waarin opnieuw verscherpte coronamaatregelen werden aangekondigd.

Niet eerder schreef dominee Van der Maas zo kort na een dergelijke persconferentie al een coronabrief aan predikanten, kerkenraden en kerkelijk werkers in de classis Delta. Hij voelt zich geroepen toch te schrijven omdat nadere advisering van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en het moderamen van de synode zeker nog een aantal dagen op zich zal laten wachten.

Ds Arie van der Maas. foto Annelien bij de Vaate.

Ds Van der Maas verwacht niet dat kerkdiensten in de komende weken te maken krijgen met nog meer beperkende maatregelen, al sluit hij dat ook niet helemaal uit. Maar om te voorkomen dat het zover komt, raadt hij een ieder aan de niet-noodzakelijke contactmomenten te verminderen en de basismaatregelen nog beter toe te passen, zodat versnelde verspreiding van het virus wordt ingedamd. ,,Er is opnieuw een dringende situatie, waarin de gehele samenleving wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen.’’

In zijn brief adviseert hij dan ook om goed na te denken of er activiteiten zijn die niet direct noodzakelijk zijn en dus enige tijd kunnen worden uitgesteld of anders in een andere vorm doorgang kunnen vinden. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld het laten vervallen van het koffiedrinken na de kerkdienst, waar mogelijk te overleggen of vergaderen via digitale weg en niet fysiek, thuis geen gespreksgroepen/kringen/vergaderingen houden, maar alleen in een ruime geventileerde zaal, op anderhalve meter afstand en mondkapjes bij verplaatsingen.

Bij alles zou men zich, aldus ds Van der Maas, moeten afvragen: is het op dit moment verstandig en (op deze wijze) noodzakelijk en niet zozeer of het mag of kan.

De adviezen, zoals ds Van der Maas die in de brief geeft, blijven adviezen, want de uiteindelijke beslissingen en keuzes-op-maat in gegeven omstandigheden, zijn aan de kerkenraden.

Classicale Vergadering

Hij geeft als voorbeeld van een vergaande beslissing dat het breed moderamen van de classis – aanvoelend wat de persconferentie van vrijdagavond zou brengen – vrijdagochtend al heeft besloten de classicale vergadering van 25 november niet in fysieke vorm te laten doorgaan. De noodzakelijke besluiten zullen langs digitale weg worden genomen. ,,Met veel spijt nemen we dit besluit omdat het de zoveelste keer is, maar zo’n regiovergadering met ongeveer 30 mensen is nu niet verstandig en niet (op deze wijze) noodzakelijk.’’

Ds Van der Maas besluit zijn brief met de woorden van de eerste twee coupletten van lied 994, gebed voor de overheid, voor recht en vrede. Het zijn de woorden waar afgelopen week de bijeenkomst van de Ring Walcheren mee werd geopend:

Voor hen die ons regeren,
de hoofden van het land,
bidden wij God de Here
om ootmoed en verstand,
dat zij bewaren hecht en recht
al de getuigenissen,
die ons zijn aangezegd.

De sterken, die bewaken
de wegen met hun woord:
dat zij ook zullen dragen
de zwakken in de poort,
want hoofd en lichaam zijn in pijn
en niemand wordt behouden,
als dié verlaten zijn!