Kerken Middelburg houden Vredesweek

MIDDELBURG – De Raad van Kerken Middelburg houdt dit jaar drie activiteiten in verband met de Vredesweek.

Sinds jaar en dag houdt PAX in Nederland de Vredesweek rond de Internationale dag van de vrede (21 september). Het thema is dit jaar ‘de kracht van de verbeelding’. Dat behelst volgens de organisatoren ‘een oproep tot ontmoeting en verbinding met moedige bruggenbouwers’. Om samen in vrede te leven heb je de ander nodig. Het doel van de is een wereldwijde dag van wapenstilstand en geweldloosheid.

De mensheid beleeft roerige tijden en daardoor groeit het besef dat vrede niet vanzelfsprekend is. De beelden van oorlogen en vluchtelingen en groeiende polarisatie in Nederland land onderstrepen het belang van inzet voor vrede. De Vredesweek is hét moment om samen in actie te komen. Door het hele land zijn er festivals, lezingen, vieringen, wandelingen, debatten en filmavonden.

In Middelburg gaat het om de volgende activiteiten;

1)Oecumenische vredesdienst. Deze begint zondag 17 september om 19.30 u.in de Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat. Hierin participeren vertegenwoordigers van diverse plaatselijke geloofsgemeenschappen.

2)Walk of Peace. Deze Vredesmars begint donderdag 21 september om 17.00 uur op de Markt. De organisatoren spreken van een mars ‘van en voor vrede’. ,,Een wandeling om te ervaren én te laten zien dat diverse mensen, mét verschillen, wel met elkaar op kunnen lopen. De wandeling  voert  langs synagoge, moskee en kerk.” Opgave via mail: WalkofPeace@zeelandnet.nl

Afsluiting: Om half 8 in de Nieuwe Kerk te Middelburg met medewerking van Theo van Teijlingen en het Coventry Beraad.

3)Vredeslunch. Deze begint zaterdag 23 september om 12.00 uur in t Hofje onder de Toren aan de Walgang 2. De organisatie spreekt van ‘een intercultureel en inter-levensbeschouwelijk lunchgesprek voor  toenadering, kennismaking en ontmoeting’.

Opgave uiterlijk 17 september per e-mail via: stadspastoraat@pgmiddelburg.nl