‘Lessons And Carols’ in Meliskerke

MELISKERKE – Het Willebrordensemble voert woensdag 11 december 2019 de ‘Ceremony of Lessons and Carols’ uit in de Odulphuskerk te Meliskerke.

Het Willebrordensemble.

Het koor, onder leiding van Ad Stroo, zingt naast een koorwerk van Michael Pretorius oude kerstliederen uit Engeland. Ook is er samenzang. Bert Geleijnse begeleidt op het orgel koorzang en samenzang en speelt als solo een bewerking van ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr’ van de 18e eeuwse componist Johann Ludwig Krebs. De Evangelielezing wordt verzorgd door ds Nicolette Vlaming.

‘Ceremony of Lessons and Corals’ is een oud liturgische gebruik, afkomstig uit Engeland, waarbij lezingen uit het kerstevangelie afgewisseld worden met koorzang en samenzang.

Het Willebrordensemble voert ‘Ceremony of Lessons and Carols’ al diverse jaren uit afwisselend in Zoutelande en Meliskerke. Deze traditie trekt altijd veel bezoekers.

De avond begint om 20.00 uur en de toegang is vrij. Na afloop is er een collecte ter dekking van de gemaakte kosten.