Maatwerk en mildheid gevraagd

WEMELDINGE – Mildheid om elkaar tegemoet te treden, op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau, nu ondanks verruimde mogelijkheden, de hele situatie in de coronacrisis toch veel geduld vraagt en er verlangen is naar dingen die een aantal maanden geleden nog zo vanzelfsprekend waren. Dat vraagt om maatwerk. Die hoop spreekt classispredikant ds Arie van der Maas uit in zijn brief van 3 juni 2020, waarin hij de kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers in de classis Delta informeert over een aantal wijzigingen in de richtlijnen.

Hij ziet de gemeenten in de classis als een brede waaier met een grote diversiteit aan kleuren en accenten, zeker nu daar de verschillende wijzen van omgaan met de verruimde mogelijkheden inzake de corona-richtlijnen zijn bijgekomen. Daar wordt op verschillende manieren mee omgegaan. Uit de vragen en opmerkingen die ds Van der Maas krijgt, blijkt ook dat dat soms lastig is: sommigen zouden meer gedetailleerde aanwijzingen willen en anderen vinden het nu al betuttelend.

Aanpassingen

Ds Van der Maas gaat in zijn brief verder in op een aantal belangrijke aanpassingen in de richtlijnen die door de landelijke Protestantse Kerk in de afgelopen week zijn bekend gemaakt. Zo is daar de bediening van de Heilige Doop, die onder bepaalde voorwaarden is verruimd. Klik hier voor artikel Meer nabijheid bij dopen mogelijk.

Als tweede punt gaat hij in op het aantal maximaal toegestane kerkgangers van 30 (per 1 juni) en maximaal 100 per 1 juli. Nu in navolging van de horeca de richtlijn ‘exclusief personeel’ mag worden toegepast, geeft dat nog iets meer mogelijkheden: voorganger, ouderling van dienst, koster, enkele technici en musici mogen ‘boventallig’ aanwezig zijn. Ds Van der Maas zegt in zijn brief er vanuit te gaan dat er verstandig met de richtlijn wordt omgegaan.

Als derde noemt ds Van der Maas het nog niet kunnen zingen in de kerk. Dat is voor velen een moeilijk te aanvaarden element voor de komende tijd. Hij hoopt dat over een aantal weken er meer duidelijkheid komt over wat de risico’s van het zingen in kerkdiensten zijn. Op dit moment wordt toch ook, in tegenstelling tot eerdere berichten, het zingen met een groepje van 4 tot 6 zangers, met in de kerkruimte daarbij 30 of straks 100 kerkgangers, nog afgeraden. Het protocol is hier onlangs op aangepast.

Klik hier voor artikel Zou ik niet van harte zingen, waarom zingen echt nog niet kan.

Tot slot wijst hij nog op het ‘format’ voor een plaatselijk corona-protocol. Klik hier.