Ds Jaap Vlasblom

Nieuwe predikant De Verbinding Spijkenisse

SPIJKENISSE – De Spijkenisser wijkgemeente De Verbinding heeft een nieuwe predikant: ds J.R.A. Vlasblom uit Nijbeets. De Verbinding ontstond in de afgelopen jaren door de samenvoeging van de wijkgemeenten De Ontmoeting, De Dorsvloer en De Kern.

Ds Jaap Vlasblom

Ds Jaap Vlasblom. foto Jeroen Taalman

Jaap Vlasblom (2 november 1970) studeerde in Utrecht. Zijn eerste gemeente werd Waal-Koog-Den Hoorn in 1998. Daarna verbond hij zich achtereenvolgens aan IJlst (2004), Nijland (2008) en Nij Beets (2013) en nu dus aan Spijkenisse-De Verbinding.

De predikant was een bekende verschijning in Friesland. Hij gaat daar de geschiedenis in als de eerste preses van de in 2018 gevormde classis Fryslân, waarvan hij op 16 juni 2021 afscheid nam. Hij volgt in De Verbinding Spijkenisse ds Harry Gijsen op, die in oktober 2021 met emeritaat ging.