Rek de geboden ruimte niet op

WEMELDINGE – Er is weer enige ruimte voor het kerkelijk leven in de coronamaatregelen sinds de persconferentie (vrijdag 14 januari 2022) van premier Rutte en minister Kuipers. Onze classispredikant Arie van der Maas vraagt in een nieuwe coronabrief echter met klem de ruimte die nu geboden wordt niet nog verder op te rekken, ,,maar,’’ schrijft hij, ,,het is geen weg zonder hoop, omdat we de weg gaan in verbondenheid met Jezus Christus.’’.

,,Tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag werd duidelijk gemaakt dat we ons als samenleving nog altijd in een ernstige en bedreigende situatie bevinden voor wat betreft de coronapandemie. Iedere stap of ieder stapje van verruiming draagt ook risico’s in zich. Ook omdat alle stapjes bij elkaar opgeteld uiteindelijk het tempo van verspreiding van het virus beïnvloeden. Tegelijkertijd gaan ook de gevolgen van de pandemie in allerlei andere opzichten ook zwaarder en zwaarder wegen. Economisch, sociaal maar ook geestelijk. Dat merken we zeker ook in de kerk, in het leven van de gemeenten en in de gemoedstoestand van hen die vrijwillig of professioneel in de kerk werkzaam zijn. Vandaar toch ook enige verruiming, met daarbij onvermijdelijke risico’s,’’ aldus ds Van der Maas in zijn coronabrief van 18 januari.

Sinds de persconferentie heeft ds Van der Maas veel vragen gekregen over de consequenties van de maatregelen. Dinsdagmiddag verscheen ook het advies van het synodemoderamen van de landelijke kerk (Klik hier), gebaseerd op een bericht van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). (Klik hier)

Fysieke kerkdiensten

Naast de hoofdlijn van digitale kerkdiensten onderschrijft het moderamen het belang van en de sterke behoefte aan het fysiek houden van kerkdiensten en het gezamenlijk beleven van het geloof. Wat bij het ingaan van lockdown genoemd werd als ‘mogelijkheid voor bijzondere situaties’ mag nu breder worden toegepast: maximaal 50 mensen (exclusief ‘medewerkers’) aanwezig laten zijn tijdens de kerkdienst. Daarbij wordt aangeraden:

  • Werken met placering (duidelijke plaats indeling), zo nodig reserveringssysteem.
  • Dragen mondkapje bij binnenkomst, verplaatsingen en vertrek.
  • Ingetogen zang
  • Goede ventilatie

Bovenstaande regels gelden in elk geval voor komende zondag 23 januari. Uitvaarten zijn nog met maximaal 100 personen, huwelijksdiensten maximaal 50.

Na de volgende persconferentie (25 januari) is naar verwachting meer maatwerk mogelijk. Daarbij wordt gedacht aan – en gehoopt op – het toelaten van kerkgangers (op 1,5 meter afstand) tot max 20% capaciteit kerkgebouw. Hierover volgt dus eind volgende week nader bericht.

Verder wordt aangeraden het gemeentewerk zoveel mogelijk weer op te starten. Uiteraard met inachtneming van de huidige coronamaatregelen. Voor kerkenraden, gespreksgroepen etc. geldt dat deze in een geschikte ruimte, bijvoorbeeld een kerkgebouw, bij elkaar kunnen komen. Ook jeugdwerk is weer mogelijk. Voor catechese en georganiseerd jeugdwerk kan worden aangesloten bij de regelingen die gelden voor jeugdwerk en scholen.

Ook koren kunnen weer oefenen waarbij wel de wettelijke verplichting geldt te werken met een coronatoegangsbewijs (CTB).

Lege kruiken en droge monden

Ds Van der Maas steekt de gemeenten, predikanten en kerkelijk werkers een hart onder de riem door te wijzen op Johannes 2, het verhaal van de bruiloft in Kana, dat in veel gemeenten afgelopen zondag klonk. ,,Het is een verhaal van lege kruiken en droge monden. Op en tekort. Zoals ook onze levens en het leven in de kerk getekend kan worden door ‘op en tekort’. Het feest van Gods goede schepping wordt wreed verstoord. Ik bid dat we mogen zijn als Maria, die niet verder aandrong op ingrijpen van Jezus, maar aandrong mee te doen met voorbereidend werk. In de hoop en in het vertrouwen op Christus.’’ Hij besluit zijn brief traditiegetrouw met een lied, ditmaal lied 526 van Tom Naastepad uit Liedboek 2013.

In Kana was de gloed geweken,
het vuur bedolven onder as;
toen zei de vlam in ieders beker
wie er de ware wijnstok was;
laat het nu uit de kruiken stromen,
de vreugde ga van mond tot mond,
omdat Hij, in zijn uur gekomen,
de aarde aan zijn zijde vond!