Richtlijnen rondom het coronavirus aangepast

Het moderamen van de Protestantse Kerk adviseert gemeenten om tot en met 31 mei 2020 uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. Vanaf 1 juni kunt u kerkdiensten gaan houden waar maximaal 30 mensen bij aanwezig zijn.


De overheid geeft aan dat bij een religieuze bijeenkomst maximaal 30 mensen zijn toegestaan als er onderling anderhalve meter afstand genomen kan worden. Het is aan te raden om in de maand juni van deze mogelijkheid gebruik te maken om zo te oefenen voor het kerk-zijn in een anderhalve meter setting. Het lijkt er namelijk op dat vanaf 1 juli 100 mensen zijn toegestaan bij een religieuze bijeenkomst.

Protocol kerk-zijn in 1,5 meter samenleving

In de week van 11 mei stelt de dienstenorganisatie een protocol beschikbaar dat kerkenraden in staat stelt om beleid te bepalen voor hun gemeente op het gebied van kerk-zijn in een anderhalve meter samenleving. In dat protocol worden ook richtlijnen genoemd voor het houden van andere bijeenkomsten – zoals bijvoorbeeld catechese of vergaderingen.

Begrafenissen en bruiloften

Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt dat er maximaal 30 mensen aanwezig mogen zijn. Ook hier moet 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.

Liturgische handdruk

Omdat het RIVM adviseert geen handen te schudden, kan de gebruikelijke liturgische handdruk tussen predikant en ouderling van dienst vervangen worden door een knik met het hoofd of een hand op het hart.

Avondmaal

Het vieren van het Avondmaal kan niet gemist worden, aldus het moderamen. Zij geven in dit bericht de mogelijkheden weer om in tijden van corona toch het Avondmaal te vieren.
Lees ook: Moderamen over vieren Avondmaal

Doop

Het moderamen stelt voor om in deze specifieke tijd met een ‘verlengde arm’ te dopen.
Lees ook: Dopen met ‘verlengde arm’

Kerkgebouw openstellen

Als een gemeente er voor kiest om het kerkgebouw open te stellen voor gebed of het branden van een kaarsje, volg dan wel de richtlijnen van het RIVM.

Bezoekwerk

Nu de maatregelen versoepeld worden, kan het bezoekwerk voorzichtig weer worden opgepakt. Houdt u aan de regels van de overheid. Overleg met de pastorant welke vorm van ontmoeting de voorkeur heeft. Uiteraard blijft gelden dat mensen bij ziekteverschijnselen thuis moeten blijven.

Actuele informatie

Ook het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken geeft over dit onderwerp adviezen aan kerken. Zie http://www.cioweb.nl/
In alle gevallen raden wij u aan de informatie van de Rijksoverheid en het RIVM te lezen: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: www.ggd.nl en www.ggdzeeland.nl

Lees ook: Beschouw juni als oefenperiode: vier met 30 mensen