Samen ontdekken dat Jezus altijd bij je is

door Margreeth Ernens

SPIJKENISSE – ,,Er zijn heel veel mensen eenzaam, die staan in de hardheid van het leven. Vooral hén gun je het dat Jezus altijd bij hen is’’, zegt Nicolet Mulder (54) uit Spijkenisse. Nicolet is enthousiast kernteamlid van Kliederkerk Spijkenisse. Eens per maand is het Kliederkerk-tijd in Spijkenisse: een tijd van samen ontdekken, samen vieren en samen eten.

Kliederkerk in Spijkenisse.

Kliederkerk is een nieuwe vorm van kerk-zijn voor kinderen en de mensen om hen heen, met als visie elkaar te leren kennen, samen een gemeenschap te vormen en samen te ontdekken wat geloven in God en het volgen van Jezus Christus kan betekenen in het dagelijks leven. Kliederkerk wil er vooral zijn voor mensen buiten en aan de rand van de bestaande kerken.

,,In april dit jaar bestaan we zeven jaar. Toen kerkelijk werker Rob van Mourik indertijd vroeg om mee te denken over een dergelijke pioniersplek, sloot ik me meteen aan. We zijn op eigen kracht begonnen en werden pas later een pioniersplek van de landelijke Protestantse kerk. Inmiddels zitten we in de tweede gesubsidieerde termijn. Die is overigens verlengd in verband met het vertrek van pionier Rob van Mourik. Over twee jaar moeten we het dus zonder die subsidie doen, al hebben we niet de ambitie om 100 procent zelfstandig te worden. We worden goed ondersteund door onze wijkgemeente De Brug. In de afgelopen jaren droeg de gemeente bij door uren van de kerkelijk werker beschikbaar te stellen voor de Kliederkerk. Nu dat wegvalt zullen we ons moeten bezinnen op een andere invulling. Het was natuurlijk wel even schakelen, maar het kernteam wil graag door, ook zónder kerkelijk werker.’’

Samen aan de slag

Dat kernteam van de Kliederkerk bestaat momenteel uit drie actieve leden (,,We hebben daar een roeping in’’). Iedere eerste zondag van de maand wordt van 15.30 tot ongeveer 18.00 uur Kliederkerk gehouden in basisschool De Rank in Spijkenisse. ,,Ouders en team gaan samen aan de slag, samen ontdekken’’, vertelt Nicolet. ,,Omdat kinderen worden begeleid door een ouder of verzorger kun je ook wat spannender activiteiten aanbieden, zoals timmeren bijvoorbeeld. Ik zie me dat niet doen in de kindernevendienst met vijftien kinderen zonder begeleiding.’’

Wat kun je allemaal met licht? Wat kun je allemaal níet zonder licht?

Tijdens Kliederkerk staat steeds een Bijbelgedeelte centraal. De activiteiten worden van te voren uitgewerkt op een instructieblad. Daarop worden ook gedachten meegegeven over het Bijbelgedeelte, waar de groep mee aan de slag gaat. ,,Dat wordt door een vrijwilliger begeleid. De Bijbelgedeeltes van vorige keer waren Genesis 1 en Genesis 2:1-3, de zeven dagen van de schepping. Een van de activiteiten was nadenken over God die begon met het maken van ‘licht’. In de toelichting stond: ‘God is de bron van licht’. Terwijl we praatten en nadachten over het thema maakten we met een fototoestel een ‘lichtschilderij’. Wat kun je allemaal met licht? Wat kun je allemaal níet zonder licht? De voorbereiding van zo’n thema is een heel creatief proces. We verdelen het thema meestal in vijf activiteiten, want niet iedereen vindt alles leuk om te doen en natuurlijk hoef je niet álles te doen.’’

Soms staan er regenboogpannekoeken op het menu van Kliederkerk.

Ook eten staat prominent op het programma van Kliederkerk. ,,Er is wel vaak een activiteit met iets van eten of snoepen erbij, zoals sterren maken uit wortel en komkommer. Maar het diner wordt kant-en-klaar warm aangeleverd door een aantal vrijwilligers, dat is heel fijn. We wassen wel samen met de deelnemers af.’’

Corona

Kliederkerk Spijkenisse richt zich voornamelijk op basisschoolkinderen met hun begeleiders. ,,Vóór corona waren we bezig om het aantal activiteiten uit te breiden, en dan gericht op wat oudere kinderen. Maar ja, corona…. We hebben zelfs Kliederkerk gehouden via ZOOM, dan brachten we tasjes met materialen langs bij de kinderen. We zijn o zo dankbaar dat we weer bij elkaar mogen komen! Die 12+groep zijn we nu dus weer kwijt. Voor de allerkleinsten hebben we een ruimte, waar ze veilig kunnen spelen.’’

Wat kun je allemaal zien?

Afgelopen bijeenkomst bracht rond de vijftig deelnemers (inclusief het team vrijwilligers) bij elkaar. Daar zitten veel trouwe bezoekers bij. ,,Onze vrijwilligers zijn niet allemaal actief kerkelijk betrokken, maar dat vinden we niet erg. Een van onze kernteamleden was eerst alleen bezoeker van de Kliederkerk. Zij is nu ook bij de zendende gemeente betrokken. Als ze alleen bij de Kliederkerk was, zou dat al goed zijn, maar dat ze ook bij De Brug is gekomen is wel heel erg fijn. Het is niet ons primaire doel, we hoeven de Kliederkerkbezoekers niet tot kerkgangers te maken, maar het is mooi te zien dat mensen een levend geloof vinden. Er zijn ook mensen gedoopt die Jezus leerden kennen via onze pioniersplek. Gras groeit niet door er aan te trekken, we zaaien dus overvloedig. En het zal vast hier en daar vrucht dragen.’’

Klik hier voor de website van Kliederkerk Spijkenisse.

Kliederkerkknutselen.

Een lichtschilderij.