Stichting Present Walcheren dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden

Stichting Present wil een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden. Wij doen dit door aan te sluiten bij het aanbod van de vrijwilliger: de vrijwilliger bepaalt zelf wanneer, hoe vaak, en op welke manier hij of zij zich wil inzetten. Present zorgt er samen met verschillende maatschappelijke organisaties voor, dat deze hulp op de goede plek terecht komt.

Op dit moment bestaat ons bestuur uit 3 mensen, van wie er twee al 11 jaar (sinds de oprichting) in het bestuur zitten. Dat zegt natuurlijk iets over hoe fijn het is om voor Present bezig te zijn, maar we hebben ook nieuwe mensen nodig om ons team te versterken en de continuïteit te waarborgen.  We zoeken nieuwe bestuursleden die het christelijk geloof als basis hebben voor leven en handelen en de visie en werkwijze van Present onderschrijven. Binnen het bestuur zijn de taken verdeeld. Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor zijn/haar taakveld, b.v. secretariaat, financiën, PR, interne organisatie, externe contacten, etc. Met de komst van nieuwe bestuursleden worden die taken zo nodig en mogelijk herverdeeld. We vergaderen 1x per kwartaal.

Interesse?
Kijk op onze website (https://stichtingpresent.nl/walcheren/dit-is-present/vacatures/)
Neem contact op met Jan Versteeg: jan.versteeg@presentwalcheren.nl/ 06-27433603

Wat goed, jij leest ook de kleine lettertjes! Het gaat hier om vrijwilligerswerk. Je wordt dus niet betaald in geld, maar het zal je wel een enorme dosis voldoening, mooie ontmoetingen, nieuwe ervaringen en levenswijsheid geven.