Twee Zeeuwen beginnen aan officiersopleiding Leger des Heils

VLISSINGEN – Het Leger des Heils viert vrijdag 3 september 2021 in ’t Klankbord Almere een feestelijke dienst voor nieuwe kadetten uit Nederland en Tsjechië. De acht kadetten, onder wie twee Zeeuwen, worden in de speciale dienst welkom geheten als kadetten van de tweejarige cursus ‘Getuigen van Heiligheid’. De dienst staat onder leiding van commissioner Hannelise Tvedt en kolonels Donna en Stuart Evans.

Officier van het Leger des Heils wordt je pas na een lang traject van een jaar voorbereiding en bezinning op de roeping, met aansluitend twee jaar opleiding als kadet. De kadetten krijgen een aanstelling/stageplaats in een korps, waar zij alle taken en werkzaamheden uitvoeren van de korpsofficier of maatschappelijk officier. Een dag in de week volgen de kadetten lessen in Leger des Heils-vakken en doen zij een deeltijdstudie Associate Degree Pastoraal werk of Bachelor Theologie aan de Christelijke Hogeschool in Ede..

Mariska en Collin Koenen van het korps Walcheren.

De twee Zeeuwen die aan hun opleiding tot officier beginnen zijn Collin Koenen en zijn vrouw Mariska Koenen-Plieger van het korps Walcheren. Beiden hebben al een lange staat van dienst in het Leger, en voelden zich nu geroepen om voor het officiersschap te gaan.

De dienst in Almere, die om 19.30 uur begint, is voor iedereen online via een livestream te volgen. In verband met de coronamaatregelen is de dienst alleen op uitnodiging fysiek bij te wonen.