Veel activiteiten op Walcheren tijdens Vredesweek

VLISSINGEN  – In het kader van de Vredesweek (16 tot en met 24 september) worden ook dit jaar tal van activiteiten in Middelburg en Vlissingen gehouden. Thema is: ‘(On)vrede en nu?’ Naast lokale activiteiten wordt donderdag 21 september de ‘Internationale Dag van de Vrede’ van de Verenigde Naties gehouden.

Vredesbeweging Pax is ervan overtuigd dat iedereen iets voor vrede kan doen. In de Vredesweek worden verhalen gedeeld van moedige mensen in oorlogsgebieden, die ondanks alles toch blijven opstaan voor vrede. Pax wil hun boodschap versterken en voor hen bidden. Maar ook in onze eigen omgeving kunnen we actief bijdragen aan een inclusieve en vreedzame samenleving.

Het activiteitenprogramma van de Vredesweek in Vlissingen en Middelburg is een initiatief van de Ambassade van Vrede op Walcheren. (gevestigd in het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Rosenburglaan in Vlissingen). Aan het programma wordt meegewerkt door de Raad van Kerken Middelburg, de Raad van Kerken Vlissingen, Walcheren Mozaïek, het Anti Discriminatie Bureau Zeeland en Keti Koti Zeeland.

Programma

Zaterdag 16 september:

13.00 uur, Ambassade van de Vrede (Rosenburglaan 310 in Vlissingen: start Walk of Peace (vanaf 12.30 uur verzamelen). De Vredeswandeling gaat vanaf de Ambassade van Vrede naar de Wereld Vredesvlam in het Bellamypark.

14.00 uur, Wereld Vredesvlam, Bellamypark, Vlissingen: Opening Vredesweek door burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen en Letty Demmers (voorzitter Wereld Vredesvlam Vlissingen) bij de Wereld Vredesvlam.

Daarna kan er onder het genot van koffie/thee worden nagepraat in De Herberg, Branderijstraat 3. (Achterkant Sint Jacobskerk).

Zondag 17 september

10.00 uur, Sint Jacobskerk Vlissingen: Oecumenische Vredesviering in de Sint Jacobskerk, georganiseerd door de Raad van Kerken Vlissingen, met als thema: ‘Vrede, wie durft?’ Voorganger is ds W. Alserda. Muzikale medewerking: Myrtle Treurniet (piano en zang) en Jos Vogel (orgel).

Dinsdag 19 september

10.00 – 12.0 uur, Zeeuwse Bibliotheek Vlissingen (naast Cine City): Extra Buurtcafé over de Vredesweek. Na een inleiding over de Vredesweek kunnen plankjes met vredeswensen beschreven worden. De deelnemers wandelen daarna naar het Bellamypark, waar de vredeswensen bij de Wereld Vredesvlam worden bevestigd.

19.30 uur, Zeemanshuis van de Mission to Seafarers, Ritthemsestraat 468, Ritthem (Vlissingen-Oost): Ds Pascal Handschin, havendominee in Vlissingen, spreekt over het bewaren van vrede op een schip met een grote diversiteit aan opvarenden. Hoe leef je op een schip in vrede samen met mensen die vaak grote culturele-, godsdienstige- en taalverschillen hebben?

Woensdag 20 september

9.30 – 11.30 uur, Moluks wijkcentrum Stichting Mae Uku, Prins Hendrikstraat 35a, Oost-Souburg: Creatieve activiteit voor ouderen in het kader van de Vredesweek.

19.30 uur, Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62, Middelburg: Themagesprek ‘Picasso over oorlog en vrede’. Pablo Picasso (1881-1973) heeft rond de Tweede Wereldoorlog duidelijk stelling genomen tegen dictator Franco en daarmee ook tegen Hitler en het fascisme. Na de oorlog werkte hij samen met de Vredesbeweging en schonk zijn vredesduif aan de wereld. Inleider is ds Leuny de Kam, zij heeft de woonplaatsen van Picasso in Zuid-Frankrijk bezocht en het nodige achtergrond- en beeldmateriaal verzameld. KLIK HIER

Donderdag 21 september

11.00 uur, De Herberg, Branderijstraat 3, Vlissingen: Themabespreking en lunch. Hoe gaan wij om met alle onvrede in de samenleving? Staat de democratie onder druk? De deelnemers gaan met elkaar in gesprek over het thema van de Vredesweek en sluiten af met een lunch. Aanmelden bij Anneloes Steglich: altsteglich@gmail.com of in De Herberg. De bijeenkomst is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.

13.00 – 13.30 uur, Park Toorenvliedt, Stromenwijk, Middelburg: Labyrint-Vredesloop. Blijvende vrede begint bij een samenleving waarin ieder mens een stem heeft, ongeacht achtergrond of gender. De Vredesloop staat onder leiding van Tai Chi-leraar Vicente Quandt, die de oefeningen en de ‘vredesdans’ zal begeleiden. Het Labyrint kan daarna individueel met een eigen Vredeswens of Vredesgedachte gedurende de hele middag gelopen worden.

19.30 uur: Michaëlskerk, Koudekerke: Thema-avond Geweldloos Communiceren. Inleider is ds Leuny de Kam uit Oostkapelle, die over dit actuele onderwerp in onze verhardende maatschappij zal spreken.

Vrijdag 22 september

15.00 – 17.00 uur, Etty Hillesum Huis, Molenwater 77, Middelburg: Wim Egger vertelt over zijn leven. De schrijver van het boek ‘Surinaamse rug, Joodse buik’ deelt zijn emoties over de slavernij en de Shoah. Aanmelden bij het Etty Hillesum Huis: info@ettyhillesumhuis.nl. Toegang € 10,00.

Gastles over Vrede in groep 7/8 van de basisschool De Omnibus in de Vlissingse wijk Bossenburgh. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van het ‘Lopend vuurtje’, een educatief programma over Vrede voor kinderen op de basisschool.

Zondag 23 september

14.30 uur, vanaf het Abdijplein in Middelburg: Walk of Peace langs monumenten uit het slavernijverleden.

15.45 uur, Stadsklooster Simpelhuys aan de Simpelhuisstraat in Middelburg: Liturgische afsluiting van de Vredesweek. Locoburgemeester Jeroen Louws van Middelburg sluit de Vredesweek af.

Meer informatie, zie:
www.vredesweek.nl/ambassadevanvredevlissingen
www.wereldvredesvlam.nl
www.paxvoorvrede.nl