Viering in Middelburg voor en met mensen met en zonder beperking

MIDDELBURG – Zondag 17 december wordt in het gebouw van het Leger des Heils aan Het Zwin 1 in Middelburg een bijzondere kerstdienst gehouden voor mensen met en zonder beperking.

Voorganger in de viering is Majoor Bijl van het Leger des Heils. Het korps Legers des Heils verleent muzikale medewerking. De dienst begint om 14.30 uur. De organisatie is in handen van de Commissie Bijzonder Kerkenwerk Walcheren.