Vlammen zijn er vele, één is het licht

(Pinksterbericht van classispredikant ds Arie van der Maas, in Nieuwsbrief mei 2020)

“Ieder hoorde de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal spreken..” Voor mij één van de meest treffende zinnen uit het ‘Pinksterevangelie’ van Handelingen 2. Als het Evangelie zo dichtbij komt dat het over jou gaat, dat je jouw verhaal hoort in het verhaal van de grote daden van God, dan werken Woord en Geest samen. Dan is het Pinksteren.

Communicatie, hoe je communiceert, wat je communiceert en wat niet, is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. In de samenleving en in de kerk. Sommigen vinden dat mooi, denken er goed over na, doen er graag aan mee. Anderen vinden het maar afleiden van de kern waarover het dient te gaan. Wellicht is dat al wel iets van de eigenheid van ieders eigen taal.

Voor de classis Delta is de inzet van verschillende communicatiemiddelen belangrijk. Zeker omdat door de grotere schaal van de classis sinds 2018 de onderlingen contacten binnen de classis waaronder het contact tussen leden van een breed moderamen en (afgevaardigden van) kerkenraden minder direct en frequent is geworden.
En wie in de plaatselijke gemeente het zoeken naar middelen voor communicatie nog minder belangrijk vond is door de corona-crisis wel bij de les geroepen. In de afgelopen weken is iedereen bezig geweest met (andere) inzet van communicatiemiddelen en er is in hoog tempo bijgeleerd.

Nieuwsbrief in nieuw jasje

Te midden van dit alles verschijnt in deze week voor Pinksteren de Nieuwsbrief van de classis Delta in een nieuwe vorm. Nu in directe verbondenheid met de classiswebsite gelovenindedelta.nl En zoals deze website niet alleen een platform van en voor gemeenten binnen de Protestantse kerk beoogt te zijn, maar verbinding zoekt naar en informatie deelt van de breedte van het kerkelijk leven in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta, zo wordt nu ook deze Nieuwsbrief breder verspreid. Ook aan contactpersonen in andere kerken en geloofsgemeenschappen. En natuurlijk geldt: wie het niet wil ontvangen die kan zich direct onderaan de Nieuwsbrief eenvoudig afmelden.

Wat de inhoud betreft: vrijwel niets over corona in deze nieuwsbrief. Informatie daarover heb ik telkens in aparte brieven gezonden aan de kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers in de classis en staat ook in afzonderlijke nieuwsberichten op de website. Ik raad aan zeer regelmatig de landelijke en classicale website te checken want er zijn telkens nog (soms kleine) aanpassingen, hulpmiddelen en suggesties. Juist ook weer in deze dagen. Na Pinksteren zal ik in een mail aan de kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers weer attenderen op de belangrijkste punten.

In deze Nieuwsbrief vooral aandacht voor het kerkelijk- en gemeenteleven dat gelukkig verder gaat. Verder gaat plaatselijk en ook in bovenplaatselijke verbanden en contacten. Dat dit zeker ook zo zal zijn na Pinksteren, is mijn wens en gebed.

Ik sluit af met een tweetal coupletten van een prachtig lied dat komende zondag ook een plek heeft in de, voorlopig laatste, uitzending van Geloof in Zeeland op Omroep Zeeland TV, lied 970 uit het nieuwe Liedboek:

            Vlammen zijn er vele, één is het licht,
            licht van Jezus Christus,
            vlammen zijn er vele, één is het licht,
            wij zijn één in Christus.

            Gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
            Geest van Jezus Christus,
            gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
            wij zijn één in Christus.

Ds. Arie van der Maas
classispredikant

U kunt zich hier ook inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Download hier de complete nieuwsbrief mei 2020