Vlissingen staat stil bij vrede en veiligheid

VLISSINGEN  – Zondag 5 mei wordt in de Sint Jacobskerk te Vlissingen uitgebreid stilgestaan bij de viering van vrede en vrijheid. De dag begint om 10.00 uur met een ochtenddienst, om 12.00 uur gevolgd door de Van Randwijck-lezing en wordt om 17.00 uur afgesloten met een feestelijke Evensong.

De Evensong van 5 mei heeft als thema: ‘Over liefde gesproken’. In deze viering klinkt Psalm 33, een danklied over hoe recht en gerechtigheid de instrumenten zijn om een samenleving staande te houden en dat machtsvertoon juist ontwrichtend werkt.

De lezingen tijdens de Evensong zijn uit Jesaja 45 en Johannes 15. De schepping kent haar eigen orde en wij mogen daarin leven. Maar wij veroorzaken helaas telkens weer chaos door onze onwetendheid, onachtzaameid, liefdeloosheid, heb- en vernielzucht. Als wij ons met liefde wijden aan onze medemensen en de natuur, dan kunnen vrede en leefbaarheid weerkeren. Het anthem ‘There’s a wideness in God’s mercy’ van Maurice Bevan van deze zondag sluit aan op deze gedachte.

De Evensingers staan onder leiding van Ineke Wijkhuijs-van den Driest. Voorganger isds. Gerrit Ruitenburg, Jos Vogel bespeelt het orgel.