Zeevarendencentrale zoekt een secretaris

De Nederlandse Zeevarendencentrale, het samenwerkingsverband van havenwelzijnsorganisaties zoekt een

Secretaris voor de Nederlandse Zeevarendencentrale
(vrijwilligersfunctie, 2-4 uur p/week)

 

De Nederlandse Zeevarendencentrale zoekt op korte termijn een secretaris die het bestuur komt versterken (plm. 2 uur per week).

Heeft u een hart voor het welzijn van zeevarenden en wilt u actief betrokken zijn bij het pastoraat dat in de havens van Nederland plaatsvindt? Als secretaris van de Nederlandse Zeevarendencentrale kunt u hieraan bijdragen door het mede vormgeven van het samenwerkingsverband van centra voor zeevarenden, koopvaardijpastores en verwante organisaties.

U denkt mee over de visie, het beleid en de toekomst van het werk. U draagt zorg voor de verslagen van de vergaderingen en onderhoudt contacten binnen en buiten de NZC. Daarnaast denkt en werkt u, samen met de penningmeester, mee bij het werven van financiële steun voor de stichting.

Het bestuur van de Zeevarendencentrale bestaat momenteel uit vier leden, afkomstig uit drie verschillende kerken en een niet-kerkelijk lid. Ook is er een medewerker die het relatiebeheer verzorgt. De PKN heeft twee predikanten in dienst op wie het bestuur in voorkomende gevallen een beroep kan doen. Daarnaast heeft de PKN een werkgroep waar o.m. een beleidsmedewerker van de dienstenorganisatie deel van uit maakt.

Wat verwachten we van u? We vinden het belangrijk dat u oog heeft voor de menselijke kant van het leven en werken op zee en van daaruit mee kunt denken over de toekomst van het welzijnswerk onder de koopvaardij. We zoeken iemand die bekend is met samenwerkingsverbanden en hier een bijdrage aan wil leveren. Ook is het belangrijk dat u oecumenisch georiënteerd bent. U bent beschikbaar voor twee vergaderingen per jaar ergens in een zeemanshuis en maandelijkse digitale vergaderingen.

Wat mag u van ons verwachten? We bieden u een mooie plek in een leuk bestuur, dat daadwerkelijk dingen voor elkaar krijgt, en dat in de dynamische wereld van de zeevaart een serieuze partner is voor de overheid, havenbedrijven, reders en vakbond, omdat de NZC mensen afkomstig uit alle windstreken van de wereld concreet helpt. U leert tal van vrijwilligers kennen van diverse pluimage, die allen het hart op de goede plaats hebben.

U mag een beroep doen op een reis- en onkostenvergoeding.

Geïnteresseerd? Spreekt u dit aan, maar wilt u graag nog wat meer informatie? Neem dan contact op met Marianne Kloosterboer (kloosdijk@zeelandnet.nl of 06-4430 2963), de voorzitter van de Zeevarendencentrale. U kunt haar ook direct een korte motivatie en CV mailen. De gesprekken worden in december en januari ingepland.