Zingen wordt dringend ontraden

WEMELDINGE – Alle vormen van zang – ook tijdens online diensten / vieringen – opschorten voor de komende vier zondagen tot en met 7 februari, zolang de huidige lockdown duurt (9 februari). Ook het bespelen van blaasinstrumenten wordt ontraden. Dat is het dringende advies van classispredikant Arie van der Maas in zijn brief van 14 januari 2021 aan kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers in de classis Delta.

Van der Maas noemt het een hard gelag dat, naast alle maatregelen die er al waren, nu ook de beperkte vorm van zang geheel gestopt dient te worden de komende weken. ,,We zijn er echter van overtuigd dat dit dringende, maar pijnlijke advies noodzakelijk is op dit moment. Minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge lieten afgelopen dinsdag in hun persconferentie geen misverstand bestaan over de groeiende dreiging van het virus.  We hopen uit de grond van ons hart dat we in 2021 de grootste problemen te boven mogen komen. Het net gestarte vaccinatieprogramma zal daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren.’’

Advies landelijke kerk

In verschillende overleggroepen van de landelijke kerk is woensdag 13 januari de situatie besproken. Een belangrijke reden voor het advies vormt de dreiging van de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus. In de overweging spelen ook mee de gebeurtenissen in de Protestantse gemeenten in Biddinghuizen en Julianadorp, waar zingen waarschijnlijk een bron van besmetting is geweest. Kanttekening hierbij is dat deze bijeenkomsten (opnames van) onlinediensten waren. Klik hier voor het advies van het moderamen van de generale synode van de landelijke kerk.

Blijf online

In zijn brief herhaalt ds Van der Maas zijn dringende advies van december om alle diensten online te houden. Hij wijst erop dat de verdere regelingen in het coronaprotocol van de kerk vrijwel ongewijzigd blijven, met dien verstande dat hij nogmaals, zeker gezien de dreiging van de Britse virusvariant, dringend vraagt alle andere fysieke ontmoetingen cq bijeenkomsten in de komende weken zoveel mogelijk achterwege te laten, uit te stellen of online te houden. ,,Alleen bij strikte urgentie zou u bij elkaar kunnen komen in de kleinst mogelijke samenstelling en met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen.’’

,,Laten we bidden en hopen dat de maatregelen van onze overheid en de mogelijkheden die de komst van vaccins ons bieden, ons binnen afzienbare tijd weer de gelegenheid zullen geven elkaar ‘van aangezicht tot aangezicht’ onbevangen te ontmoeten. En daarbij de lofzang in gezamenlijkheid te doen klinken. Dat ons tot die tijd geduld, discipline en een waakzaam oog voor nood in onze nabijheid gegeven wordt. Met liefdevolle aandacht voor de kwetsbaren in ons midden, voor hen die rechtstreeks getroffen zijn door het virus in hun gezondheid of in hun bedrijf en inkomen.‘’

Troost

Als hart onder de riem haalt Van der Maas in zijn brief enkele coupletten aan van een lied dat Dietrich Bonhoeffer eind december 1944 schreef in de keldergevangenis van de Gestapo in Berlijn, woorden die, hoewel diens situatie onvergelijkelijk is met de huidige, meer dan 75 jaar later nog steeds kunnen troosten en richting geven.

Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

(Lied 398 LvdK / 511 NLB)

Online gesprekken met Ds Van der Maas

Ds Van der Maas wil graag in de komende tijd online via Google-Meets in kleine groepjes van circa zeven personen het gesprek aangaan over ‘Wat hebben we met elkaar meegemaakt (en maken we nog mee) in deze crisis?’ en ‘Wat gaat dit betekenen voor de toekomst van kerk en gemeente?’.

,,De behoefte groeit, ook bij mij, om met mensen in contact te zijn, om elkaar te bemoedigen en te bezinnen op deze bijzondere periode en wat na de coronatijd op ons afkomt, wat ons te doen staat, juist in de kerk en in de gemeenten.’’

Aanmelden voor deze gesprekken van anderhalf uur in de avonduren kan via e-mail: a.vandermaas@protestantsekerk.nl  Van der Maas zal de groepjes gevarieerd samenstellen door de gehele classis heen.