Historische wandeling Hof te Zande geopend

Impressie

Zaterdagmiddag 16 september was het dan zover: in de Hof te Zandekerk kwamen een 40-tal genodigden om de officiële opening bij te wonen van de historische wandeling door de Hof te Zande uithof. In aanwezigheid van onze burgemeester, mw. Ilona Jense van Haarst en drie wethouders, de heren Steijaert, Depauw en Mangus was er een kort programma voorafgaand aan de onthulling van het eerste Infobord bij het kerkhek.

De secretaris, Pieter Overduin, vertelde iets over de bedoeling van de wandeling met gebruikmaking van een podcast. Daarna volgde een promotiefilm en na haar toespraak (van bezinning naar beleving!) onthulde de burgemeester het bord en werd de verkorte wandeling door de kerktuin afgelegd.

Stadsdichter Willem de Geus kwam met een fragment uit het leven van de monniken, met als Cisterciënzerles: naast het mediteren helpt werken altijd! En altijd met een medemenselijke Cisterciënzer monnikslach.

Daarna werd in de kerk nog een toost uitgebracht, een wens uitgesproken, op de wandeling, op de gemeente Hulst die dit project mede mogelijk maakte, voor alle betrokkenen op het culturele terrein van Zeeuws-Vlaanderen en op een goede samenwerking. We deden dat met de gevleugelde woorden VREDE EN ALLE GOEDS! Verschillende trappist- en abdij bieren werden ingeschonken en gingen van hand tot hand.

Fijn dat we met medewerking van vele vrijwilligers tijdens de voorbereidingen gedurende het afgelopen half jaar en tijdens de dag zelf, dit project konden uitvoeren.

Als stichting de kerk in Klooster kunnen we voortaan wie maar wil en wanneer men kan, deze wandeling aanbieden met gebruikmaking van de Podcast. De route door de uithof wordt netjes aangegeven door de wegwijzers met de monniksafbeelding.

De promotiefilm kunt u al zien op de website van www.stichtingdekerkinklooster.nl

Voor bezichtiging van de Hof te Zandekerk zelf kunt u mogelijke bezoektijden op de website nagaan of reserveren. Met elkaar houden we zo ook dit erfgoed levend.

KLOOSTERZANDE –Met de opening van de historische wandeling door het voormalige Hof te Zande kloostercomplex in Kloosterzande, zaterdag 16 september, kan iedere geïnteresseerde bezoeker vanaf heden kennis maken met de betekenis die de Cisterciënzer monniken in (Oost) Zeeuws-Vlaanderen hebben gehad. Burgemeester Jense-Van Haarst van Hulst onthulde zaterdagmiddag het eerste informatiebord in aanwezigheid van een flink aantal genodigden. Zij stelde daarbij dat de kerktuin ‘een plek van bezinning is die nu ook een plek van beleving is geworden’.

Burgemeester Jense- Van Haarst onthult het eerste informatiebord van de wandelroute. Rechts secretaris Pieter Overduin.

Vanaf heden kan individueel of in groepsverband deze historische wandeling worden gemaakt door de Hof te Zande-uithof. De wandeling, die ongeveer een uur duurt, begint bij de hoofdingang van de kerk (Willem de Zwijgerlaan 2 in Kloosterzande). De route volgt zes informatieborden in de kerktuin en de voormalige uithof, het tegenwoordige Hof te Zandepark. Met behulp van een ingesproken podcast  (te beluisteren via telefoon of tablet) kan de wandelaar op stap met de monniken van weleer en de latere bewoners van deze uithof. Via QR-codes kunnen achtergronden worden gelezen over mooie of dramatische gebeurtenissen die op deze plek plaats vonden in de laatste acht eeuwen.

Via de website van de stichting Kerk in Klooster is sinds augustus ook een promotiefilm te zien. Zie: www.stichtingdekerkinklooster.nl.

De Stichting wil met de historische wandeling de geschiedenis van de Hof te Zande-site en haar bewoners door de eeuwen heen voor het voetlicht brengen. Tot 7 januari 2024 zijn er in het museum ’s Landshuis in Hulst twee zalen ingericht met informatie en originele voorwerpen van de Cisterciënzer monniken. Het museum (Steenstraat 37 in Hulst) is open van maandag tot zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

KLIK HIER om de historische wandelroute te downloaden:

Gedicht

bij Opening van Historische Wandeling door de Hof te Zande-Uithof 16 september 2023 

De Cisterciënzers-Les

Hier werden wellicht banden voor het leven gesmeed
er werden spanningen weggestreken
monnik Alfons die monnik Bernard iets vergeeft
en andersom. Hier werden werkaanwijzingen gegeven, zwijgend:

Een hoofdknikje, een oogwenk, zo stil, zo stil.
Dat hielden ze goed vol, want de omstandigheid
was er steeds naar. Alles kwam steeds terug bij zichzelf:
geen buitenwereld, geen materieel bezit, geen onderscheid.

Er zullen hier, op deze grond, ook tranen zijn gevallen
van spijt, van angst, van eenzaamheid, de pijn
om een misverstand dat onopgelost op de maag blijft liggen.
Werken helpt. Werken helpt altijd. Dát is de Cisterciënzers les.

Zou er ook wel gelachen zijn, na het werk en voor het bidden,
of na het bidden, voor het slapen, aan het einde van de dag,
of na het slapen, voor het werken, of na het werken, besmuikt, misschien…?
Vast wel : zo af en toe, een medemenselijke Cisterciënzer monnikslach.

© MMXXIII – by Willem de Geus, Stadsdichter Hulst