Inspiratiedag: Samen lichter kerk-zijn

MIDDELHARNIS – Op welke wijze gemeenten, in het bijzonder zij die klein of erg klein geworden zijn, in de toekomst het kerk-zijn ter plaatse kunnen voortzetten, komt prominent aan de orde tijdens de Delta Inspiratiedag in Middelharnis op 5 november 2022. Ook de zin en onzin, kansen en bedreigingen van samenwerking worden behandeld. Aan dit thema wordt meegewerkt door Delta-classispredikant ds. Arie van der Maas en zelfstandig gemeentebegeleider Bart van Noord. Van Noord was onder andere voorzitter van de synodale werkgroep ‘Lichter verkend’. (lees meer in ‘Naar een lichtere kerk’).

In de workshop ‘Werken aan samenwerking: weerbarstige vreugde’ spreken Arie van der Maas en Bart van Noord met elkaar en met de deelnemers van de workshop over wat er in de praktijk kan meespelen in de samenwerking tussen gemeenten. De vreugde over wat de samenwerking kan opleveren gaat hand in hand met de weerbarstigheid van beeldvorming, verwachtingen, draagvlak, tempo en dergelijke. Het blijkt dat onder die weerbarstigheid het werken aan onderling vertrouwen essentieel is.

Kleine gemeenten en lichter kerk zijn in de praktijk

Burret Olde, medewerker van het kennisplatform lichter kerk-zijn vanuit de Dienstenorganisatie zal een workshop verzorgen onder de titel ‘kleine gemeenten en lichter kerk-zijn in de praktijk’. Vanuit het synoderapport ‘Lichter ingevuld’ en de brochure van de classis Delta ‘Als een gemeente klein en kwetsbaar wordt’, gaat hij in op mogelijkheden voor lokale kerkgemeenschappen om in kleine en lichtere setting te continueren. Ook de vormen van samenwerking die daar ondersteunend aan zijn, komen aan de orde.

VVV, Verschillen Verrijken Veranderen

Egbert van der Stouw, senior gemeente begeleider bij de Dienstenorganisatie, verzorgt een workshop onder de titel ‘VVV, Verschillen Verrijken Veranderen’. Het lijkt wel of ‘verandering’ de enige constante is in onze tijd. Ook de kerk heeft daarmee te maken, zowel van binnenuit – het Evangelie roept op tot verandering – als in relatie tot een veranderende samenleving en wereld. Hoe kun je als gemeente zo veranderen dat verschil van inzicht de besluitvorming verrijkt in plaats van bemoeilijkt. Hoe kan daarin gezamenlijkheid ontstaan en de wijsheid van de minderheid worden meegenomen? Dat wordt in deze workshop verkend en ontdekt, onder andere met behulp van Deep Democracy.

Samenvattend:
Dit zijn de workshops die over dit onderwerp kunnen worden gevolgd:

  • Workshop: Werken aan samenwerken: weerbarstige vreugde met medewerking van Bart van Noord en Arie van der Maas
  • Workshop: VVV, Verschillen Verrijken Veranderen met medewerking van Egbert van der Stouw
  • Workshop: Kleine gemeenten en lichter kerk zijn in de praktijk – met medewerking van Burret Olde

KLIK HIER OM TERUG TE GAAN NAAR HET HOOFDVERHAAL OVER DE DELTA INSPIRATIEDAG.