oecumene

Nieuwsbrief Raad van Kerken maart 2023

UITNODIGING OECUMENELEZING 2023

vrijdag 12 mei | Geertekerk, Utrecht

Polarisatie zit in de lucht, tenen zijn lang en lontjes kort, terwijl tegenstellingen tussen groepen mensen tot heftige confrontaties leiden, waarbij ieder het eigenbelang vooropstelt.

Onder de noemer ‘Gods complot: méér dan polarisatie’ houdt Mgr. dr. Dirk Jan Schoon – bisschop van Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk en lid van het Moderamen van de Raad van Kerken in Nederland – deze Oecumenelezing 2023.

Hoe gaan kerken om met scherpe tegenstellingen in de maatschappij of binnen de eigen kring? Is christelijk geloof een pleister voor alle wonden, een mantel der liefde waarmee alle felheid wordt afgedekt? Wat reiken de bronnen van ons geloof in Schrift en traditie ons aan?

Meer lezen

Website Assemblee Europese conferentie live

De website voor de Assemblee van de Conferentie van Europese Kerken (CEC) is live gegaan. De site biedt onder andere actuele informatie over de sprekers, het programma en reflecties op het thema van de assemblee. De conferentie vindt van 14 tot 20 juni 2023 plaats in Tallinn.

Meer lezen

Bijeenkomst project Ongekende Jaren

Betrokkenen en geïnteresseerden rond project ‘Ongekende Jaren’ komen bij elkaar voor onder andere verdieping over het Conciliair Proces en Derde Wereld-initiatieven. Ook spreekt universitair docent Peter van Dam over de Fair Trade beweging.

Meer lezen

Symposium ‘Harde feiten, zachte krachten’

De aarde warmt op, we consumeren te veel en verdelen wat we hebben niet eerlijk. Hoe zorg je ervoor dat jouw gemeente bezig blijft met de vragen daar rond? Wat is een goede aanpak, een goede (theologische) insteek? We gaan erover in gesprek tijdens deze studiemiddag!

Meer lezen

Zin in de ouderdom

We worden steeds ouder, maar veel ouderen spiegelen zich aan de dominante waarden van onze maatschappij door zo lang mogelijk jong te willen blijven. Onderweg zijn in de ouderdom is klaarblijkelijk ook lastiger geworden, en over zingeving wordt niet zo veel gesproken.

Meer lezen

Eerste landelijke dag City Movements

Deze dag richt zich op het versterken, inspireren en verbinden van christelijke deelnemers en lokale netwerken om samen te werken voor de bloei van hun woonplaats.

Meer lezen

Debatavond Omgang Slavernijverleden

De werkgroep Heilzame Verwerking Slavernij Verleden organiseert deze debatavond om verder te kijken naar stappen in dit proces van de verwerking van het slavernijverleden.

Meer lezen