Psalmzangavond met Dutch Baroque in Ouddorp

OUDDORP – Het Dutch Baroque geeft vrijdag 17 mei in de Dorpskerk van Ouddorp een concert van Psalmcomposities van de negende tot en met de achttiende eeuw. Presentator is Arie de Bruijn.

Onder leiding van dirigent en organist Gerard de Wit worden de werken uitgevoerd door het Dutch Baroque Vocal Consort, enkele koorsolisten, Johanneke de Wit op blokfluit en Anne-Linde Visser op barokcello en viola da gamba.

Gerard en Johanneke de Wit.

Wie de bijbel in het midden openslaat vindt het boek Psalmen. Zij vormen het hart van de Bijbel. David en Asaf schreven en zongen ze, in de tempel en de synagoge klonken Psalmen, Jezus en de discipelen zongen de Lofzang, De woorden uit de Psalmen 113-118 klonken tijdens het paasmaal, Jezus bad de Psalmen 22 en 31 aan het kruis. Calvijn gaf de kerk een berijming die Datheen op zijn beurt weer vertaalde. Daarvan verscheen in 1773 een herziene berijming. Nog altijd klinken in de kloosters en kerken de Psalmen. Componisten hebben zich door de teksten en Geneefse melodieën laten inspireren. Het Psalmboek is de basis van het kerklied, met daarin lofprijzing, smeken, danken en gebed.

Het programma bevat psalmdichters als Datheen, Luther, Lobwasser, Becker, Bourgeois, King James en de berijming van 1773 met componisten als Walter, non Papa, Boscoop, Goudimel, Sweelinck, Van Eijck, Van Noordt, Schütz, Purcell, De Wit en Bach. Daarnaast is er samenzang, met begeleiding zoals dat in de achttiende eeuw gebruikelijk was.

Het Dutch Baroque legt zich toe op muziek uit de zeventiende en achttiende eeuw, waarbij de muziek in authentieke staat wordt bekeken en geïnterpreteerd.

De Psalmzangavond in de Dorpskerk begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Entree gratis, collecte bij de uitgang.

Er kan op 3 tot 5 minuten lopen worden geparkeerd op de Dorpstienden (P1 en P2) en de Goudsmiene (P3).