oecumene

Raad van Kerken in Nederland, nieuwsbrief april 2024

Terugblik Oecumenelezing 2024: ‘De Nederlandse samenleving werkt als het systeem van farao’

‘Ons huidige economische systeem is gebaseerd op groei, met kwalijke gevolgen voor mens en klimaat’. Tijdens een goed bezochte Oecumenelezing verkende econoom Paul Schenderling een ander model van samenleven, geïnspireerd op het Bijbelboek Exodus.

Meer lezen

Afscheid en welkom algemeen secretaris

Tijdens de Oecumenelezing op 12 april in de Utrechtse Geertekerk nam de Raad afscheid van ds. Christien Crouwel en verwelkomde ds. Coen Wessel als algemeen secretaris.

Meer lezen

Raad van Kerken zoekt verder naar veilige kerk

In de 467e vergadering op 10 april spraken de bij de Raad van Kerken aangesloten kerken over hun beleid rond veilig kerk zijn. Ook werd afscheid genomen van ds. Christien Crouwel als algemeen secretaris.

Meer lezen

Herdenkingsdienst slavernijverleden – Vol Hoop Op Weg

Voorafgaande aan de viering van de afschaffing van de trans-Atlantische slavernij wordt op 29 juni, onder auspiciën van de Raad van Kerken, in Dordrecht een herdenkingsdienst gehouden.

Meer lezen

Christien Crouwel ontvangt Nationale Iftar Vredesprijs 2024

Tijdens de Nationale Iftar, op 4 april 2024, ontving de scheidend secretaris van de Raad van Kerken de vredesprijs vanwege haar inzet voor vrede en gerechtigheid in de samenleving. | Foto: Frank Jansen.

Meer lezen

Recensie ‘Zeven hoofdzonden en een paar deugden’

Ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan biedt de theologische faculteit van de Radboud Universiteit met het mooi uitgegeven boek ‘Zeven hoofdzonden en een paar deugden’ een bijdrage aan de publieke theologie. Ad van der Dussen schreef een recensie.

Meer lezen

Nu beschikbaar: Nieuwe oecumenekaars

Vanaf vandaag is de oecumenekaars ‘nieuwe stijl’ in onze webshop verkrijgbaar. De kaars is geschikt om te gebruiken bij vieringen en andere momenten waar kerken en kerkgenootschappen de onderlinge verbondenheid tot uitdrukking willen brengen.

Ga naar de webshop