Ring Schouwen-Duiveland-Tholen

Ring Schouwen-Duiveland/Tholen vergadert in Nieuwerkerk

NIEUWERKERK – De Ring Schouwen-Duiveland/Tholen houdt donderdag 5 november 2019 voor kerkenraadsleden en gemeenteleden een bijeenkomst in kerkcentrum Punt-3 in Nieuwerkerk. Thema van deze ringvergadering is ‘Ervaringen met nieuwe vormen van kerk-zijn: streek-stadsgemeente en huisgemeente’.

Ds. A. van der Maas, classispredikant, zal spreken over ervaringen met streekgemeenten. Ds. P. Prijt, voorganger van de Baptistengemeente te Sittard, is gevraagd om zijn ervaringen met een huisgemeente met ons te delen. Na de inleidingen van beide sprekers houden we een panelgesprek waarbij deelnemers hun ervaringen en vragen naar voren kunnen brengen.

De bijeenkomst borduurt voort op het gesprek dat tijdens de laatste bijeenkomst van de ring ontstond over de vraag wat het betekent dorpsgemeente te zijn. Drie voorgangers uit de ring vertelden toen over hun ervaringen. Daarbij kwam ook de vraag naar voren wat nu de boodschap is van de kerk, en hoe je die  vertolkt naar de gemeenschap. Er ontstond een levendig gesprek tussen de voorgangers en de belangstellenden.

Een aantal gemeenten in onze ring weet dat het concept van een dorpskerk niet meer haalbaar zal zijn in de toekomst. Hetzelfde geldt voor zelfstandige wijkgemeenten in een grotere plaats. Er zullen andere wegen gezocht moeten worden. Wat als we niet meer elke zondag een dienst kunnen houden in onze dorps- of wijkkerk? Is toegroeien naar een grotere gemeente voor de hele streek of voor de hele stad een oplossing? Of zal dat te zeer ten koste gaan van de betrokkenheid op de lokale gemeenschap en zullen we mensen verliezen die de stap naar een kerk in een andere plaats of wijk te groot vinden? Een andere mogelijkheid is dat een steeds kleiner wordende dorps- of wijkkerk overgaat naar de vorm van een huisgemeente: een kleine groep van 10 tot 20 mensen die samen de bijbel lezen, bidden en zingen al of niet met de hulp van een predikant. Wat zijn de ervaringen met deze twee nieuwe vormen van kerk-zijn? Terugkijkend na een aantal jaren, wat is er verloren gegaan? Wat hebben we behouden? Wat hebben we erbij gekregen?

De Ringvergadering op 5 november in Punt-3 (Kerkplein2) in Nieuwerkerk duurt van 19.30 tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur met koffie of thee. Deelnemers kunnen zich tot en met 1 november aanmelden bij de heer Overduin via overd528@planet.nl