Ringverbanden Classis Delta in ontwikkeling

COLIJNSPLAATIn kerkelijk centrum De Thuishaven te Colijnsplaat kwamen op donderdagavond 22 november, onder leiding van classispredikant ds. Arie van der Maas, vertegenwoordigers bijeen van de zes Ringen binnen de Classis Delta. De ring is sinds de vorming van de grotere classis per 1 mei 2018 een kleiner verband van gemeenten op de schaal van de vroegere classes. Doel van de ring is om, zoals de kerkorde omschrijft, gestalte te geven aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar, door het stimuleren en zelf voeren van het kerkelijk gesprek en het op andere wijze bevorderen van de saamhorigheid van de gemeenten in het nakomen van haar taak en roeping. Een volledige en inhoudelijke omschrijving die samengevat kan worden met woorden als ‘ontmoeting van de gemeenten om elkaar te ondersteunen, inspireren en bemoedigen’.

In de achterliggende maanden zijn in de meeste ringen al eerste bijeenkomsten geweest waarvan via kerkbladen, deze website of de digitale nieuwsbrief van de classis al eerder bericht is. Klik hier voor een verslag van de onlangs gehouden bijeenkomst van de ring Walcheren. Zo waren er ook bijeenkomsten in de Ring Hoeksche Waard, de Ring Schouwen Duiveland en Tholen (klik hier voor verslag), de Ring Zeeuws – Vlaanderen en de Ring Goeree – Overflakkee, Voorne – Putten en Rozenburg. In de ring Goes zijn onlangs door de gezamenlijke werkgemeenschappen afspraken gemaakt om binnenkort tot concretere stappen te komen.

Tijdens de bijeenkomst in Colijnsplaat werd door leden van de verschillende stuurgroepen, of ‘ring-leidingen’ zoals het in enkele gevallen genoemd wordt, uiteraard eerst kennis gemaakt en tijd gemaakt voor ‘oefening in geloofsgesprek’. Vervolgens werd uitgewisseld voor welke aanpak en structuur gekozen is en welke ideeën zich aan het ontwikkelen zijn voor het eerst jaarprogramma. In de meeste ringen wordt goed gekeken om niet te gaan ‘dubbelen’ met activiteiten die er al zijn maar vooral verbindend en aanvullend te zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld in enkele ringen diaconale werkverbanden of zogenaamde SAGE (Samenwerking Gemeenten) projecten die heel goed aansluiten bij doelstellingen van de ringverbanden.

Daarnaast zijn er ook mooie en creatieve nieuwe ideeën en initiatieven. Zo worden verschillende werkvormen beproefd om het geloofsgesprek te voeren, wordt het belang onderkend om toch ook met regelmaat aan te sluiten bij thema’s die op de agenda van de landelijke synode staan. Een verrassende is de introductie van zogenaamde ‘ring-zondagen’. Voor sommigen (met name Hervormden) een begrip uit vroeger tijden dat nu een nieuwe lading kan krijgen: op een bepaalde zondag worden vertegenwoordigers (b.v. 4 à 5, een auto vol) van iedere ring-gemeente uitgenodigd de kerkdienst mee te vieren in een bepaalde gemeente. Na de dienst is er dan met koffie/ thee en een eenvoudige maaltijd een programma van nadere ontmoeting mede naar aanleiding van wat in de dienst beleefd, gevierd, gehoord en beleden is. En zo zijn er tal van mogelijkheden om langs bekende en minder bekende wegen in de komende jaren met elkaar saamhorig nader in gesprek te gaan over taak en roeping van kerk en kerk-zijn in deze en de komende tijd.

Zie ook op deze website het overzicht van de zes ringen met alle gemeenten.