Coronaprotocol per 1 juli versoepeld

WEMELDINGE/UTRECHT – De persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge van VWS van afgelopen woensdag 24 juni 2020 over wijzigingen van de coronamaatregelen heeft gevolgen voor wat mogelijk is in kerk en gemeenten. Het gaat daarbij vooral om het zingen en een reserveringssysteem voor het bezoeken van een kerkdienst. Classispredikant ds Arie van der Maas geeft in een schrijven (vrijdag 26 juni) aan kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers in de classis Delta een toelichting op de versoepeling van de maatregelen. Hij hoopt daarmee wat duidelijkheid te scheppen.

,,Zoals velen denk ook ik vaak: was het allemaal maar weer eens gewoon … maar zo is het nog niet. We zullen aandacht moeten blijven houden om de risico’s van het virus te beperken en in deze bijzondere context de roeping van het gemeente van Christus zijn gestalte te geven. ‘’

Donderdag 25 juni is de landelijke corona-werkgroep van de Protestantse Kerk bijeen geweest en ‘s avonds is het protocol op de website aangepast. Klik hier. Vandaag, vrijdag, zal de rubriek veelgestelde vragen op de landelijke website worden aangepast en volgende week worden de richtlijnen en artikelen op de corona-themapagina opgeschoond en aangepast.

Van der Maas gaat in zijn brief in op twee belangrijke en opvallende elementen uit de persconferentie: het zingen en een reserveringssysteem voor het bezoeken van een kerkdienst.

1: Zingen

,,Wat het zingen betreft staat nu dit in het protocol: Zingen met de hele gemeente (gemeentezang) wordt afgeraden. Dat is pijnlijk, maar ook binnen de gestelde richtlijnen is het hopelijk mogelijk om voluit kerk te zijn. Wel kan er gebruik worden gemaakt van voorzangers. We adviseren een afstand van minimaal 3 en bij voorkeur 5 meter qua zangrichting tussen de zanger(s) en de gemeenteleden in de kerk.

Dit geldt zowel voor binnen als buiten. Hierbij is de verandering dat nu een zanggroepje wel mogelijk is. Het RIVM komt nog met nadere richtlijnen, hou een en ander daarom in de gaten. Over de omvang van het zanggroepje wordt nu niets gezegd, maar wees daarin zelf verstandig en maak het niet te groot. Zelf denk ik aan 4 – 6 personen, in feite dat wat ook wel tijdens online kerkdiensten (zonder kerkgangers) gedaan werd / wordt.”

Onderzoek

,,Om nog iets meer achtergrondinformatie te geven en daarmee wellicht ook begrip waarom dit zo’n lastig onderwerp blijft, ook om vanuit de bovenplaatselijke kerk richtlijnen te geven: Landelijk zijn twee werkgroepen met wetenschappers hiermee bezig. Een groep virologen van het RIVM en een groep bouwkundigen en aërodynamica-wetenschappers van de TU Delft. Bij die laatste groep is ook een adviseur van onze kerk betrokken. Beide groepen wetenschappers willen niet over één nacht ijs gaan (en dat betekent met deze warme dagen nogal wat…) en hebben ook hier en daar wat verschillende visies.

Hierbij kunnen ook de woorden genoemd worden die Jaap van Dissel donderdag sprak in de Tweede Kamer bij een hoorzitting: dat het RIVM graag van dit beperkende advies voor de kerken af wil, „zodra de literatuur daar helder over is”. Empirisch onderzoek gaan doen naar de risico’s van gemeentezang is volgens Van Dissel voor het RIVM geen optie. „Je kunt mensen niet vragen gezamenlijk te gaan zingen en dan wachten of ze ziek worden.”

Dit alles neemt niet weg dat er nu wel al deze aangepaste richtlijn is, die ook verantwoord is. We hopen dat er binnen een paar weken nog nadere uitkomsten uit de landelijke werkgroep(en) komen en daarmee misschien verdere verruiming of in elk geval nog meer duidelijkheid en onderbouwing van wat nu de richtlijnen zijn. Tot die tijd hanteer ook ik toch maar het, niet bijbelse maar wel belangrijke, gezegde: bij twijfel niet inhalen…”

2: Reserveringssysteem

,,Een reserveringssysteem voor de kerkdiensten is niet meer verplicht als het aantal kerkgangers onder de 100 blijft. In het protocol is daar donderdagavond abusievelijk nog een oude zin blijven staan waardoor op dit punt nu verwarring kan zijn maar de tekst wordt vandaag, vrijdag, nog aangepast. Je moet natuurlijk wel zelf goed nadenken hoe je ongemakkelijke situaties bij de ingang van de kerk (zoals ongewenste ophoping van mensen) voorkomt. Misschien is het om die reden wel verstandig het reserveringssysteem (dat waarschijnlijk nu toch al voorbereid is) te handhaven. Maar het is aan de kerkenraden om hierin een eigen weg te gaan.”

Uitstel ANBI-cijfers

,,Een ander punt dat voor een aantal van u wellicht van belang is maar niet direct gerelateerd aan de persconferentie van afgelopen woensdagavond is dat de staatssecretaris van financiën uitstel heeft gegeven om de ANBI-cijfers over het voorgaande boekjaar te publiceren. De datum hiervoor is nu niet 1 juli maar 1 november 2020. Zie paragraaf 12 van dit document. Klik hier.

Van belang is dat er een helder kerkenraadsbesluit is waarin omschreven is waarom 1 juli niet gehaald is en het feit dat er uitstel is dient op de website vermeld te worden.

Ook langs andere wegen zult u hierover wellicht nog geïnformeerd worden, maar als het voor u van belang is hou dit dan zelf ook in de gaten, omdat de datum van 1 juli al heel dichtbij is.”