ELLEWOUTSDIJK – ’t Kerkje van Ellesdiek staat zondag 20 november in het teken van zingen. Ruim twintig jaar oecumenische bieeênkomsten in ’t Zeeuws in ’t...

Belijdenisgeschriften, leerstellingen, kerkelijke dogma’s… Uiteindelijk zijn het niet feiten, maar liederen die de ziel raken, ervaart classispredikant Wim Beekman....

Classispredikant Wim Beekman zingt graag. Liederen zijn voor hem belangrijk omdat zijn geloof ervan opbloeit....

UTRECHT - Tekstdichter Martin de Geus en componist Dirk Zwart schreven een 'Loflied op de samenzang' nu de samenzang in de kerk weer hernomen mag worden.
UTRECHT – De landelijke Protestantse Kerk heeft dinsdagavond 7 juli 2020 nadere richtlijnen ‘zingen in de kerk’ bekend gemaakt via haar website. Sinds 1 juli is zang als onderdeel van godsdienst en levensovertuiging weer toegestaan, mits de richtlijnen van het RIVM worden nagevolgd. De kerkenraad draagt daarbij een grote verantwoordelijkheid: hij moet afwegen of zingen in een kerkgebouw verantwoord is en zorg dragen voor een verantwoorde toepassing van de richtlijnen en adviezen.
HILVERSUM - Omdat het vanwege het coronavirus nog niet overal (en met zijn allen) is toegestaan om in de kerk te zingen biedt tv-programma Met hart en ziel van KRO-NCRV gratis downloads van liederen aan, zodat u ze kunt afspelen in uw kerkdienst.
WEMELDINGE/UTRECHT - De persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge van VWS van afgelopen woensdag 24 juni 2020 over wijzigingen van de coronamaatregelen heeft gevolgen voor wat mogelijk is in kerk en gemeenten. Het gaat daarbij vooral om het zingen en een reserveringssysteem voor het bezoeken van een kerkdienst. Classispredikant ds Arie van der Maas geeft in een schrijven (vrijdag 26 juni) aan kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers in de classis Delta een toelichting op de versoepeling van de maatregelen. Hij hoopt daarmee wat duidelijkheid te scheppen.
Omdat gemeentezang zo verweven is met de eredienst en de manier waarop wij vieren roepen de coronamaatregelen vanzelfsprekend vragen op. Niet alleen een praktische vraag als 'Wat zijn alternatieven voor gemeentezang?', maar ook vragen van fundamentele aard.