Marathonviering Bethel blijft nodig

DEN HAAG – De doorlopende marathondienst in de Bethelkapel in Den Haag blijkt voorlopig nodig te zijn om het Armeense gezin Tamrazyan voor uitzetting te behoeden. Hoewel het CDA nu ook vóór het versoepelen van het kinderpardon is, betekent deze politieke omslag nog niet dat er concreet iets is veranderd voor de familie Tamrazyan en de vele andere gezinnen die met uitzetting worden bedreigd.

Sinds eind oktober wordt in de Bethelkapel een marathonviering gehouden om het Armeense gezin Tamrazyan onderdak te kunnen bieden en te behoeden voor uitzetting. Het gezin moet na negen jaar Nederland uit. Zo lang de dienst voortduurt is uitzetting onmogelijk, omdat de overheid geen religieuze viering mag onderbreken om mensen mee te nemen.

Veel gemeenten uit de Delta-regio steunen het kerkasiel en toonden hun betrokkenheid door naar Den Haag te gaan om deel te nemen aan of voor te gaan in de dienst. Dat staat in de nieuwsbrief van de Bethelgemeente. Die geeft daarin een update van de gebeurtenissen in de kapel en de ontwikkelingen rond het kinderpardon.

Hernieuwde oproep

De Bethelkapel in Den Haag

‘Dankbaar voor de steun en bijdragen’ doen de organisatoren een hernieuwde oproep tot de adoptie van een nacht in Bethel. ,,Het is natuurlijk niet niks om een nacht te bidden en te waken. Velen gingen ons voor in Bijbel en traditie. Voorgangers en groepen die het gedaan hebben, vinden het juist in de nacht een bijzondere ervaring. Kerkasiel Bethel is geworden tot een plek waar oude woorden en gebaren nieuwe lading en betekenis krijgen, een plek waar nieuwe taal en nieuwe tekenen een plek krijgen in oude liturgische vormen. Er is ruimte voor directe ontmoeting, geloofsgesprek en kwetsbaar experiment. Prachtige preken hebben geklonken, oude en nieuwe psalmen, geloofsgesprekken in de Quaker-traditie, gedichten, mantra’s en meditaties, spirituals en opwekkingsliederen, songs van Barnard en Oosterhuis, liederen uit de gemeenschappen van Taizé en Iona. Het is de tijd, die de nachten bijzonder maakt. Er is namelijk tijd. In de stille en donkere tijd van de nacht gaat de dienst door, steeds weer toelevend naar het licht van de nieuwe morgen.’’

Brief

De Protestantse Kerk Den Haag stuurt samen met INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers) komende week een brief naar staatssecretaris Mark Harbers (VVD) van asielzaken en naar de fracties van de coalitie. In de brief wordt bezwaar gemaakt tegen het besluit van de staatssecretaris. Aan de fracties wordt in detail uitgelegd welke zaak wordt bepleit ten aanzien van de familie Tamrazyan in het bijzonder en tot het kinderpardon in het algemeen. Verder wordt gepleit voor een moratorium op uitzettingen. ,,Kinderen mogen niet het slachtoffer worden van een onderbemenste IND, van lange procedures, van kafkaëske regelingen en een kindermishandeling die beleidsmatig wordt aanvaard.’’

De Raad van Kerken voert komende week gesprekken met de staatssecretaris en verschillende politici.

Voor vragen en een aanbod tot adoptie van (een deel van) een nacht kunt u mailen naar kerkasiel@stekdenhaag.nl. Giften (die ook broodnodig zijn) kunnen worden overgemaakt naar NL83 INGB 0009 5168 45 ten name van Stek te Den Haag, o.v.v. Kerkasiel. Doneren via PayPal kan ook, gebruik dan fa@stekdenhaag.nl.

Lees ook: Delta waakt in Bethelkapel 
en Vrouwenpolder neemt stelling in kerkasielkwestie