Wie breit er mee?

VLISSINGEN – Op diverse plaatsen in Zeeland wordt nijver gebreid aan mutsen voor zeelieden. Ze zijn bestemd voor de kerstpakketten die het Zeemanshuis in Vlissingen jaarlijks verspreidt.

Dit jaar gaan er liefst duizend pakketten naar de schepen, zo vertelt Marianne Kloosterboer, bestuursvoorzitter van het Zeemanshuis. Tot de vaste leveranciers behoort de breiclub van de Sint Jacobskerk in Vlissingen, waarvan Marianne overigens kerkenraadsvoorzitter is. Ook een club in Koudekerke is er mee bezig en particulieren uit Vlissingen en elders uit de provincie. Onder hen is Coby Venselaar. Zij breide er dit jaar tot het begin van de herfst liefst driehonderd, wat neerkomt op één per dag.

Marianne Kloosterboer (links) en vrijwilliger Miranda Floresse tonen in het Zeemanshuis een deel van de oogst die tot nu toe binnen kwam.

Dankzij de vrijwilligers lukt het dit jaar zeker om in alle pakketten een wollen muts te stoppen. Maar ze blijven ook daarna welkom. ,,Brei maar rustig door”, is de boodschap van Marianne. De mutsen worden zeer gewaardeerd, ook na december. De internationale scheepvaart komt immers zowel in warme als in koude delen van de wereld. Ook in kille machinekamers is een muts geen overbodige luxe.

De kerstpakketten worden dankbaar aanvaard op de schepen.

Op  3 december is het weer zover. Dan staat een legertje vrijwilligers klaar om alles in te pakken. Naast een muts, bevatten de pakketten koeken, chocolade, zoutjes, een handdoek, shampoo, een souvenir-magneetje en een pen. Alles gaat in tassen met het logo van het Zeemanshuis. Het kerstgeschenk wordt in grote dankbaarheid aanvaard. Niet alleen vanwege het cadeau als zodanig, maar vooral omdat het de zeelieden goed doet dat er aandacht voor hen is.

Ontmoeting
Het Zeemanshuis is eigendom van Stichting Mission to Seafarers Vlissingen Het is niet het enige in Zeeland, want ook in Terneuzen is er een gevestigd. Mission to Seafarers beheert over de hele wereld zeemanshuizen. Het werk begon in 1856 Engeland. Voor schepelingen vormen de huizen een welkom toevluchtsoord op de vaak afgelegen haventerreinen. In Vlissingen worden ze met een busje opgehaald. In het huis is een bar, die gelegenheid biedt voor ontmoeting. Niet alleen met collega’s, maar ook met vrijwilligers, die een luisterend oor bieden. Ook kan er worden gebiljart en is er een winkel met primaire verzorgingsproducten, souvenirs, telefoonkaarten en tweedehands kleding.

Havenpastor Pascal Handschin tijdens een dienst in de kapel van het Zeemanshuis

Pastoraat
In Vlissingen-Oost werkt dominee Pascal Handschin als havenpastor. Hij is daarnaast predikant van de Protestantse Gemeente Nieuw- en Sint Joosland/Ritthem. Pascal gaat op gezette tijden langs de schepen in de haven om gesprekken te voeren met zeevarenden. Die hebben tijdens hun lange reizen vaak behoefte om met een buitenstaander te praten over het reilen en zeilen aan boord. Soms houdt Pascal op verzoek diensten op de schepen. Dat gebeurt trouwens ook in de Nicolaaskapel in het Zeemanshuis. Leidraad  is de liturgie uit de Anglicaanse kerk. Die sluit het beste aan bij de gemiddelde religieuze beleving van de zeelieden. Het pastorale werk wordt begeleid door Stichting Vrienden van de Mission to Seafarers. Daarin zetelen vertegenwoordigers van de PKN, de Oud Katholieke Kerk en de Anglicaanse Kerk.

Financiële steun
Marianne is blij met de steun vanuit de kerken. Vanuit de PKN doen diverse gemeenten dat door collecten. De Protestantse Gemeente Het Vierhuis op Zuid-Beveland hielp zelfs op projectbasis. Steun van buitenaf is volgens Marianne Kloosterboer onontbeerlijk. Het Zeemanshuis genereert zelf alleen inkomsten met de opbrengsten van de bar en de winkel. Werf en naaste buur Damen Shiprepair Vlissingen levert gas, water en elektriciteit. Belangrijke financiële sponsors zijn North Sea Port (de samenwerkende havens van Vlissingen-Oost, Terneuzen en Gent) en het loodswezen. Daarnaast is er een groot aantal kleinere sponsors.

Mogelijkheid om het werk te steunen:
1)Een gift storten op bankrekeningnummer NL09 RABO 0132004186 ten bate van The Mission to Seafarers.
2)Een gift doneren via de link  https://www.missiontoseafarers.nl/donate/
3)Mutsen opsturen naar het Zeemanshuis. Adres: Ritthemsestraat 498 4389 PA  Ritthem

N.B. De jaarlijkse inzameling van artikelen voor de kerstpakketten is gestaakt, behalve dus de mutsen. Een van de redenen is dat er zoveel verschillende dingen binnenkwamen, dat het moeilijk werd om de pakketten evenwichtig samen te stellen.