oecumene

Nieuwsbrief Raad van Kerken, juli 2023

Terugblik herdenkingsdienst:
‘Gedeeld verleden, gezamenlijke toekomst’

In een volle Nieuwe Kerk in Amsterdam vond op vrijdag 30 juni een herdenkingsdienst plaats rond het slavernijverleden en de rol die kerken hierin hebben gespeeld. Aan de voorbereiding ervan was intensief gewerkt door een breed samengestelde werkgroep, onder auspiciën van de Raad van Kerken in Nederland.

De dienst kreeg als thema ‘Gedeeld verleden, gezamenlijke toekomst. Kerken samen op weg naar heilzame verwerking van het slavernijverleden’, en vormde het vervolg op de verklaring die de gezamenlijke kerken in 2013 hierover uitspraken.

Meer lezen

Roep om solidariteit met Papua

In Papua voltrekt zich een menselijke tragedie. Enkele protestantse en rooms-katholieke kerkleiders in Papua schreven hierover onlangs een hartverscheurende brief aan de Indonesische president Joko Widodo.

Meer lezen

Save the date: inspiratie-dag ‘Love the stranger’

Op zaterdag 4 november 2023 organiseert de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland weer een Inspiratiedag voor iedereen die vluchtelingen en migranten een warm hart toedraagt.

Meer lezen

Slotverklaring Conferentie Europese Kerken (CEC)

‘Kerken die betrokken zijn bij de vormgeving van de toekomst van Europa, moeten vindingrijk en moedig zijn, hoopvol en niet alleen optimistisch.’ Dat was een van de conclusies van de bijeenkomst van Europese Kerken in Tallinn.

Meer lezen

Berichten uit Tallinn – negen Nederlandse blogs

Wat viel de Nederlandse deelnemers op tijdens de bijeenkomsten van de Conferentie van Europese kerken in Tallinn? Lees het in deze negen blogs, zoals ze die schreven tijdens de conferentiedagen.

Meer lezen

Nieuwe inspiratiegids Scheppingsperiode

Voor de komende Scheppingsperiode, van 1 september tot en met 4 oktober, bundelde Laudato Si’ Alliantie Nederland samen met Ecokerk diverse teksten en ideeën tot een inspiratiegids, inclusief liturgieën voor zondagse vieringen.

Meer lezen

Baptisten vormen samen nieuwe Unie-ABC

De Unie van Baptistengemeenten in Nederland en de Alliantie van Baptisten & CAMA gemeenten (ABC) vormen vanaf 15 juni één kerkgenootschap onder de voorlopige naam Unie-ABC. In november wordt dit heugelijke feit landelijk gevierd.

Meer lezen