oecumene

Nieuwsbrief Raad van Kerken Nederland september 2023

Week van Gebed voor eenheid 2024 in teken van het grote gebod

Aan de hand van het verhaal van de barmhartige Samaritaan staat de Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 in het teken van het grote gebod dat Jezus geeft: Heb God lief… en je naaste als jezelf. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 21 tot en met 28 januari 2024.

Het materiaal voor deze Week van gebed voor eenheid is afkomstig van christenen uit Burkina Faso. In een land en regio met sterke religieuze verdeeldheid, werkten zij samen om christenen wereldwijd te helpen een week lang in eenheid te bidden.

Om te helpen bij de voorbereidingen zijn, vanaf 1 oktober, verschillende materialen beschikbaar. Ook voor kinderen en tieners om in de kerk, op scholen of thuis te gebruiken.

Meer lezen

Vredeweek 2023: ‘(On)vrede, en nu?’

Van 16 t/m 24 september 2023 zijn er honderden lokale activiteiten een gemeenschappelijk doel: vrede. Dit jaar wordt daarbij naar onze democratie gekeken, die onder druk staat.

Meer lezen

Wereldraad van kerken viert 75-jarig bestaan

 

Al 75 jaar zet de Wereldraad van Kerken (WCC) zich in voor een rechtvaardige wereld. Deze oecumenische missie van de Wereldraad begon 23 augustus 1948 in Amsterdam.

Meer lezen

Raad van Kerken present op Inspiratiefestival Terschelling

Het Inspiratiefestival Terschelling is dé ontmoetingsplek voor vernieuwende initiatieven op het gebied van geloof, kerk en samenleving. De vierde editie vindt plaats van 20 tm 22 oktober.

Meer lezen

We shall overcome! Zingen en bezinnen ‘na de komma’

Op zaterdag 21 oktober, tijdens de vierde editie van het Inspiratiefestival Terschelling, organiseert de Raad van Kerken een interactief programma met gospelzang en debat.

Meer lezen

4 november: Inspiratiedag Werkgroep Vluchtelingen

Zaterdag 4 november organiseert de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad weer een Inspiratiedag voor iedereen die vluchtelingen en migranten een warm hart toedraagt.

Meer lezen

Webinar Week van Gebed: een goede start

Op woensdagavond 15 november kunnen mensen die aan de slag gaan met de voorbereiding van de Week van gebed voor eenheid aansluiten bij een online webinar met praktische tips.

Meer lezen

In memoriam Fred van Iersel

Een dag voor zijn 69e verjaardag overleed prof. dr. Fred van Iersel. Zijn overlijden is voor de Raad van Kerken een groot verlies.

Meer lezen

In memoriam Dirk Gudde

Met droefenis heeft de Raad van Kerken het bericht van overlijden van drs. Dirk Gudde ontvangen. Hij werd 56 jaar.

Meer lezen