Onderweg naar Pasen – nogmaals corona

(nieuwsbrief classispredikant Arie van der Maas, 1 maart 2021)

Voor het tweede achtereenvolgende jaar zijn we onderweg naar Pasen in de context van de corona – crisis. Vorig jaar waren de beperkingen en de maatregelen nog heel bijzonder en nieuw. Was er veel onzekerheid en ook wel angst hoe het zich zou ontwikkelen. Die zijn er nog, maar nu is er ook de lange adem die toch bij velen op gaat raken, het tandvlees dat gevoeld wordt. Uit reacties begreep ik dat velen vorige week verrast waren door de versoepelde advisering van het moderamen van de synode. Ik was dat ook wel op het punt van het loslaten van ‘volledig online’.

Ook nu wordt er het nodige gedacht en gezegd over deze adviezen, wat er voor pleit en wat tegen. Hoe dan ook, met deze lijn is de Protestantse kerk, zo zou je kunnen zeggen, terug in lijn met het beleid van de andere Nederlandse kerken en dat wat strikt genomen ook door de overheid wordt aangegeven. De Rooms Katholieke kerk heeft de afgelopen maanden maximaal 30 personen en zang door voorzangers aangehouden en ook andere protestantse/ reformatorische kerken gingen ruimhartiger met deze dingen om dan onze kerk. Dat werd de kerkleiding door sommigen verweten en nu er ruimte wordt gezien om weer ‘gelijk te schakelen’ is er uiteraard ook de vraag of dan de argumenten van december en januari niet meer gelden? Solidariteit met de samenleving…, extra voorzichtigheid in verband met de Britse variant van het virus…. Jazeker maar desalniettemin lijkt dit nu toch een geschikt moment om (met de woorden van premier Rutte) weloverwogen een voorzichtige stap naar iets meer mogelijkheden te doen.

Coronabrief niet aangekomen

Er is nog iets anders met de nadere advisering van vorige week. Mijn ‘corona-brief’ van 25 februari 2021 is om raadselachtige redenen niet bij iedereen aangekomen. Vanwege het forse aantal mailadressen verzend ik altijd in meerdere groepen. Voor zover ik kan zien is alles verzonden maar toch krijg ik mailtjes van mensen die de brief dit keer niet ontvangen hebben. Hierbij in elk geval nog de link naar het bericht over deze brief op de website: https://www.gelovenindedelta.nl/maatwerk-ter-plaatse-nodig/ Onderaan dit bericht is ook de Pdf van de brief zelf te downloaden.

Holy Hits

Tenslotte… verwijs ik u graag naar een ander item in deze nieuwsbrief, de rubriek Holy Hits. Dit keer ben ik zelf ‘aan de beurt’ en kunt u wanneer u wilt langs (kerk)muzikale weg mij nog wat beter leren kennen, ook in mijn geestelijke beleving. Om die reden volsta ik in dit bericht dan ook met u ondanks de nog altijd bijzondere tijden een goede, zinvolle voorbereidingstijd op weg naar Pasen te wensen. Op weg naar het feest waarop de overgave en het sterven van onze Heer Jezus Christus herdacht en zijn Opstanding gevierd wordt.

De nabijheid van Gods zegen gewenst!

Ds. Arie van der Maas
Classispredikant

Download hier de coronabrief van 25 februari 2021: 210225 brief kerkenraden update ivm coronavirus – 14 

Download hier de complete nieuwsbrief van 1 maart 2021: nieuwsbrief 1 maart 2021