Afscheid van De Ark Sluiskil en haar organisten

door Margreeth Ernens

SLUISKIL – Met de laatste eredienst in De Ark in Sluiskil, afgelopen zondag 26 maart 2023, sluit de Protestantse Gemeente Philippine-Sas van Gent-Sluiskil een lange periode af, en begint een nieuw proces van elders naar de kerk gaan. Dat wordt de Protestantse kerk in Hoek, want ook de kerkgebouwen in Sas van Gent en Philippine zijn verkocht, zodat de gemeente zonder eigen bedehuis zit. Daarmee zijn ook de drie organisten voor de gemeente overbodig geworden en zij werden zondag dan ook extra in het zonnetje gezet.

Emeritus prediktant ds Krijn van der Jagt en diaken Mieke Verplanken doven de kaarsen aan het eind van de laatste dienst in De Ark.

De afscheidsdienst in De Ark was bewogen, omdat afscheid pijn doet. De dienst begon zondagmiddag met Lied 280: De Vreugde voert ons naar dit Huis. In vers 2 staat onder meer ‘Waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan…’  Emeritus-predikant ds Krijn van der Jagt uit Renesse ging in de dienst voor. Hij haalde in zijn preek Numeri en Handelingen aan over vertrekken naar een nieuwe plek, zoals Abraham eens deed, vertrouwend op de belofte.

Classispredikant ds Arie van de Maas sprak ook enkele woorden tot de gemeente. Hij houdt zich in zijn hoedanigheid van classispredikant veel bezig met de problematiek van kleine, kwetsbare gemeenten, die ten onder dreigen te gaan. Hij sprak zijn waardering uit voor de kerkenraad en voorzitter Albert van Leeuwen, die in de achterliggende 6 à 7 jaar onder lastige omstandigheden leiding wisten te geven aan de gemeente en naar moeilijke, maar noodzakelijke beslissingen wisten te koersen.

Hoek

Ds Van der Maas complimenteerde de gemeente dat ze, zonder precies te weten hoe het ‘allemaal geregeld is’, het aandurft om niet opnieuw een eigen nieuwe plek in te richten, maar vertrouwt op de gastvrijheid van Hoek en ‘het avontuur’ aangaat. Ds Van der Maas stond twee maal in Hoek als predikant en hij sprak dan ook uit ervaring: ,,Als er één gemeente is waarbij je erop mag rekenen dat ze jullie gastvrij zullen ontvangen, is het wel Hoek.’’ Hij memoreerde even aan de brand die de kerk van Hoek op Nieuwjaarsdag 2015 in de as legde. De Protestantse gemeente Hoek werd na het verlies van het kerkgebouw gastvrij ontvangen door de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Hoek. ,,Ook toen zongen we Lied 280.’’

Namens de Elizabeth Parochie bedankte pastor Marjan Dieleman voor de goede samenwerking en de gastvrijheid die de parochie ondervond in De Ark sinds de sluiting van de katholieke kerk in Sluiskil in 2011.

Ada Dieleman, kerkenraadsvoorzitter van de PG Hoek, heette de gemeenteleden van de PG Philippine-Sas van Gent-Sluiskil welkom in Hoek en overhandigde de sleutels van het kerkgebouw van Hoek aan kerkenraadsvoorzitter Albert van Leeuwen.

Anderhalve eeuw ervaring

De gemeente nam daarna afscheid van de drie organisten. Kerkenraadsvoorzitter Albert van Leeuwen sprak Piet Hamelink, Tony van Dixhoorn en Maarten van Dongen toe. Hij vergeleek het sluiten van De Ark met loslaten, loslaten van activiteiten en een beetje loslaten van de liederen door het afscheid van de organisten. ,,Jullie orgelspel is door de gemeente ervaren als vriendelijk, ingetogen en gelovig. Jullie hebben je taak als organist met liefde, veel muzikaal talent en vakmanschap vervuld. Met dank in ons hart voor wat jullie hebben gedaan, gaan we verder… net als pelgrims.’’

De drie organisten hebben samen ongeveer anderhalve eeuw aan ervaring. Tony van Dixhoorn uit Philippine, inmiddels 91 jaar, loopt door de sluiting van De Ark nét zijn tachtigjarige jubileum als organist mis. In 2019 ontving hij de VKB erepenning voor zijn 75-jarige jubileum als organist. Daarmee had hij de reeks beschikbare erepenningen allemaal gekregen. Uiteraard waren er wel bloemen en applaus voor Tony.

Organist Maarten van Dongen uit Zaamslag, de jongste van het gezelschap, ontving ook bloemen en applaus voor zijn inzet in de afgelopen jaren.

Gouden draaginsigne

Kerkenraadsvoorzitter Albert van Leeuwen feliciteert organist Piet Hamelink met het gouden draaginsigne en de oorkonde.

Piet Hamelink (76) uit Axel werd nog even extra in het zonnetje gezet: hij ontving voor zijn inzet als organist, dirigent van het kerkkoor en organisator van het organistenbestand het VKB-draaginsigne in goud met bijbehorende oorkonde. Voor zijn vrouw Janny waren er bloemen. Piet speelde op zijn 14e voor het eerst in een kerkdienst van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zaamslag. Hij staat bekend om zijn grote kennis van liturgie en kerkmuziek. Als groot voorstander van de klassieke liturgie in de zondagse eredienst (dus met Kyriëgebed en Gloria) zorgde hij samen met de liturgiecommissie en de dienstdoende predikant voor de samenstelling van alle bijzondere diensten. Evangelische liedbundels wist hij jarenlang ‘buiten de deur’ te houden, maar toen het niet meer mogelijk was om vast te houden aan de eigen liturgische traditie, was zijn conclusie ‘dan moet je datgene doen wat wél kan’. En dat heeft hij op zeer verdienstelijke wijze gedaan, aldus Van Leeuwen.

Nabije toekomst

De Ark in Sluiskil maakt plaats voor woningen.

De Protestantse Gemeente Philippine-Sas van Gent-Sluiskil gaat vanaf komende zondag kerken in buurgemeente Hoek. De Ark is verkocht aan een projectontwikkelaar, die het godshuis uit 1964 zal slopen en op het terrein woningen gaat bouwen. Het orgel uit De Ark verhuist naar de Protestantse kerk in Hulst.

De gemeente Philippine-Sas van Gent-Sluiskil blijft voorlopig wel zelfstandig, maar werkt toe naar een fusie met de Protestantse gemeente Hoek in 2025.