Evensong in Vlissingen

VLISSINGEN – De Evensingers uit Vlissingen verzorgen zondag 7 mei, de 5e zondag van Pasen weer een Evensong in de Sint Jacobskerk van Vlissingen. Thema ‘Wij zijn op zoek naar levensruimte binnen een samenleving’.

De lezingen zijn uit Exodus en 1 Petrus, de bijpassende Psalm is Psalm 145: U mijn God en Koning wil ik roemen. Als Anthem is gekozen voor Christ is our Cornerstone (Christus is onze hoeksteen, een tekst naar Psalm 118:2 en Handelingen 4:11) van David Thorne.

Het thema is een zoektocht naar het ‘waarom’ als je je aanpast en het ‘hoe’ je daarin dichtbij jezelf en je normen en waarden kunt blijven. Er is geen pasklaar antwoord, maar het doel staat vast: een humane samenleving. Zo’n samenleving is alleen mogelijk met regels die jou en de ander respecteren, die veiligheid bieden voor liefde en trouw en die ruimte laten voor vrijheid en ontplooiing.

Voorganger is ds Wout Alserda, organist is Jos Vogel, de Evensingers staan onder leiding van Ineke Wijkhuijs-van den Driest. De viering begint om 17.00 uur.

De Evensingers.