Gedachtenisdienst in Vrouwenpolder

VROUWENPOLDER – De Protestantse Gemeente Vrouwenpolder gedenkt zondag 5 november in de Pelgrimskerk de leden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Voor iedereen is ruimte in de dienst om te gedenken wie hem of haar in persoonlijke kring is of zijn ontvallen.

In de speciale viering wordt aandacht gegeven aan de verliezen die iedereen lijdt, en aan de troost en steun die bij God kunnen worden gezocht en gevonden, alsook bij elkaar. Er wordt stilgestaan bij hoe het leven daadwerkelijk verandert als een geliefd iemand wegvalt, en iemand zich tot die grote lege plek moet leren verhouden. Voor iedereen die dat wil is er tijdens de dienst gelegenheid om een kaarsje aan te steken, want juist in het donker willen wij zoeken naar het licht.

Alle inwoners van Vrouwenpolder zijn van harte welkom deze dienst mee te beleven, kerklid of geen kerklid, vaste bezoeker of niet.

Ook voor degenen die de Gedachtenisdienst niet bijwonen, is er gelegenheid om na de dienst de Pelgrimskerk binnen te lopen, een moment van rust en stilte te zoeken, te gedenken of om een kaarsje aan te steken. Voor wie daar behoefte aan heeft, is er een luisterend oor.

Voorganger in deze Gedachtenisdienst is pastor Maria Opgelder van de Pelgrimskerk. De viering is van 10.00 tot 11.00 uur, waarna de kerk tot 12.00 uur open is voor wie komen wil.