HG Zierikzee zoekt em predikant of kerkelijk werker voor ouderenpastoraat

De Hervormde gemeente te Zierikzee zoekt, voorlopig voor een periode van drie jaar, een emeritus predikant of kerkelijk werker voor 12 tot 16 uur per week ten behoeve van het ouderenpastoraat. In onze gemeente is een voltijds predikant werkzaam.

Taakstelling: het regulier ouderenpastoraat (70 jaar en ouder), het leiden van kringen of groot huisbezoeken voor oudere gemeenteleden en het bij toerbeurt voorgaan in een van de zorgcentra. Het crisispastoraat en het leiden van uitvaartdiensten blijft in beginsel de verantwoordelijkheid van de predikant. Wij verwachten niet dat de ouderenpastor in de erediensten voorgaat.

Wij zoeken een emeritus predikant dan wel een kerkelijk werker die de opleiding godsdienst-pastoraal werk op HBO-niveau heeft afgerond, die lid is van de Protestantse Kerk in Nederland en zich thuis voelt bij de omschrijving “ruimhartig confessioneel”. Aanstelling zo spoedig mogelijk. Arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn volgens de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland.

Informatie bij de 2e scriba, ouderling A.S. Flikweert (06-8325 9350), of bij ds. L.C. de Borst (tel. 0111-416025). Sollicitaties kunt u t/m 15 juli 2023 sturen naar de 2e scriba, A.S. Flikweert, as.flikweert@hervormdzierikzee.nl.

Vanwege de zomervakantie zullen de gesprekken eind augustus of begin september plaatsvinden.