Kerken verantwoord op weg naar Pasen

WEMELDINGE – De kerkenraden in de classis Delta passen veelal op verantwoorde wijze, maar ook met verschillende keuzes, de verruimde richtlijnen toe zoals Delta-classispredikant Arie van der Maas die in een coronabrief in februari adviseerde. Afhankelijk van de situatie en omstandigheden ter plaatse wordt goed omgegaan met de richtlijnen (maximaal 30 kerkgangers en vier zangers in een eredienst).

In een nieuwe coronabrief (25 maart 2021) aan de kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers schrijft ds Van der Maas dat, hoewel de situatie nog steeds spannend en zorgelijk is, er echt perspectief gloort. Hij hoopt dat er rond Pinksteren weer meer mogelijk zal zijn.

De landelijke Protestantse kerk kwam 24 maart 2021 met een advies naar aanleiding van het verschijnen van de COVID-routekaart van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). Dat biedt iets meer ruimte dan de routekaart  in de ‘verzwaarde’ situatie aangeeft. Ook het verzetten van de avondklok vanaf woensdag 31 maart van 21.00 naar 22.00 uur geeft gemeenten wat meer mogelijkheden voor diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.

Verantwoord

De huidige situatie in Nederland wordt op de routekaart aangeduid met de term ‘zeer ernstig met verzwaring’. Daarom adviseert de routekaart dan ook om de eredienst online uit te zenden. Toch vindt het moderamen van de landelijke kerk het verantwoord om kerkdiensten te houden, met inachtneming van alle basisregels en met maximaal 30 personen en 4 voorzangers. Daarnaast kunnen digitale kerkdiensten volop en breed wordt aangeboden. (Klik hier voor het landelijke bericht)

Om de routekaart goed te interpreteren is het belangrijk de toelichting daarbij te lezen (pagina 3), zodat kerken en gemeenten meer duidelijkheid en overzicht hebben. De kaart moet worden gezien als extra instrument, omdat het in de meeste gevallen om maatwerk in gemeenten gaat. Ook nu ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor toepassing van adviezen en richtlijnen weer bij de kerkenraden. Als er veranderingen in de situatie komen, zal ds Van der Maas, alsook de landelijke kerk, opnieuw met adviezen en richtlijnen komen.

De routekaart verandert overigens op dit moment niets aan de advisering en richtlijnen. (Klik hier voor routekaart en bericht op landelijke website)

Avondklok

Door het verzetten van de avondklok naar 22.00 uur is er weliswaar iets meer bewegingsvrijheid voor diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, maar  in het gebruik van de ‘werkgeversverklaring’ zitten nog steeds valkuilen waarmee rekening moet worden gehouden. Dat geldt met name voor vrijwilligers, die een (online) kerkdienst faciliteren en daardoor niet voor het ingaan van de avondklok thuis kunnen zijn. Naar de letter van de regeling is toepassing hiervan voor hen niet mogelijk, omdat die alleen is bedoeld voor betaalde krachten. In de praktijk blijkt dat handhaving op dit punt nogal eens verschilt per gemeente of BOA. Ds Van der Maas schrijft in zijn brief dat gemeenten, al dan niet in overleg met de lokale overheid, hierin een eigen weg moeten vinden. ,,Het beste is uiteraard om de aanvangstijden van de diensten zo te plannen dat iedere kerkganger of vrijwilliger voor het ingaan van de avondklok thuis kan zijn.’’

Wens en bede

Ds Van der Maas besluit zijn brief met een wens en bede: ,,Ik wens en bid u allen toe dat het u gegeven is in de komende week, te midden van het vele dat ons bezig houdt, de concentratie te vinden op Jezus Christus. Zijn levensweg die met toewijding en overgave een kruisweg weg werd. Lam Gods dat de zonde van de wereld wegdraagt. De geheimenis van dit evangelie zal – qua vorm en uiting met de nodige aanpassingen en beperkingen – in de komende week wereldwijd klinken, ook in de gemeenten van de classis Delta.’’

Traditiegetrouw reikt hij in zijn brief ook een lied aan, ditmaal het vrij onbekende lied 571 van Sytze de Vries uit het nieuwe Liedboek, vrij naar een liedtekst van Friedrich Spee von Langenfeld ‘Bey stiller nacht’. Dit lied is ook goed te zingen op de melodie van Gezang 449 (God, enkel licht) uit het Liedboek voor de kerken 1973.

In stille nacht houdt Hij de wacht
waar alle anderen slapen.
De ogen zwaar, de harten moe,
hebben wij hem verlaten.

Waarom blijft niet het laatste lied
in onze harten hangen?
De lofzang klonk, maar is verstomd.
De dood houdt ons omvangen.

Een beker vol van vreugdewijn
heeft Hij met ons gedronken.
Een bittere kelk vol eenzaamheid
hebben wij Hem geschonken.

In stille nacht heeft Hij volbracht
de doortocht voor ons leven.
De nieuwe morgen van Gods trouw
heeft Hij aan ons gegeven.

Tot aan het einde van de tijd
zal ik zijn wachtwoord horen:
Waak dan en bid! Zo blijft Hij mij,
en ik Hem toebehoren.