Leeskring over Etty Hillesum

MIDDELBURG – Het Etty Hillesum Huis houdt een leeskring. Die is gewijd aan het eind 2022 bij uitgeverij Balans verschenen biografie ‘Etty Hillesum, het verhaal van  haar leven’ van de hand Judith Koelemeijer.

De joodse vrouw Etty Hillesum is in 1943 op 29 jarige leeftijd vermoord op 29 jarige leeftijd. Haar pas in 1981 verschenen dagboek ”Het verstoorde leven” is in vele talen vertaald en wereldwijd zijn er ongeveer 750.000 exemplaren van verkocht, De in Middelburg geboren Etty Hillusum weigerde onder te duiken. Zij onderscheidde zich door haar positieve levenshouding temidden van ellende.

Voor ieder die belangstelling heeft, begint het Etty Hillesum Huis dit najaar opnieuw een leeskring waarin het boek biografie ‘Etty Hillesum, het verhaal van  haar leven’centraal staat.

Het Etty Hillesum Huis vindt het belangrijk goed aan te sluiten bij de wensen van de deelnemers. Daarom is er eerst een vrijblijvende informatiebijeenkomst op vrijdagmiddag 22 september van 16.00-17.00 uur in het Etty Hillesum Huis, Molenwater 77 te Middelburg. Meer informatie en opgave via  info@ettyhillesumhuis.nl

De organisatie opteert voor bijeenkomstenen op de donderdagavonden van 5, 12 en 26 oktober, 9 november en 23 november of 7 december. In overleg is het mogelijk om tijdens de informatiebijeenkomst voor een andere dag te kiezen. Deelname aan de bijeenkomst op 22 september is gratis. Aanmelden daarvoor is fijn, maar niet verplicht.