PG Veere en PG Gapinge zoeken een predikant

De Protestantse gemeenten Gapinge en Veere zoeken een predikant (m/v) voor 32 uur per week.

Hier aan de kust, de Zeeuwse kust willen wij ruimte bieden aan een teamspeler die vanuit het geloof mensen weet te verbinden. Een bruggenbouwer, die het Woord van God concreet en actueel verkondigt en daarmee toepasbaar maakt voor jong en oud. Een predikant die enthousiast is voor het pastoraat en daarbij oog en oor heeft voor andersdenkenden.

Profielschets

Wij zoeken een actieve, enthousiaste, verbindende persoon die vanuit het Christelijk geloof invulling geeft aan zijn taak en in Veere of Gapinge wil wonen.

De gemeente ziet graag dat de nieuwe predikant(e) de volgende eigenschappen en/of kwaliteiten heeft.

Samenwerkt en verbindt, in de gemeenten en daarbuiten
In het opbouwen van de Geloofsgemeenschap heeft hij/zij oog voor de eigenheid van mensen en tradities in Gapinge en Veere, maar houdt de focus gericht op wat gemeenschappelijk is: het leren, vieren en dienen als geloofsgemeenschap. Het devies is: zoveel mogelijk samen doen waar dat kan. Dit proces kan hij/zij begeleiden en stimuleren. Hij/zij zoekt actief het contact met andere kerkelijke gemeenten in de omgeving om samen te werken waar dat mogelijk is

Die pastoraat hoog in het vaandel heeft
Dat het belangrijk is dat een predikant(e) er is voor het pastoraat, is een open deur. Maar wij vinden pastoraat erg belangrijk. We zoeken een predikant(e) die veel waarde hecht aan bezoekwerk en die in contact is met de gemeenteleden.

Aandacht heeft voor de verschillende doelgroepen (jong en oud)
Hij/zij maakt de kerk toegankelijk voor alle leeftijdsgroepen in onze gemeente. Graag zien we dat onze toekomstige predikant(e) meedenkt hoe we de grotendeels afwezige middengroep kunnen bereiken. Daarnaast is in Veere het verzorgingstehuis Nieuw-Sandenburgh. Daarom is het ook belangrijk dat onze toekomstige predikant(e) graag contact heeft met ouderen.

Midden in de samenleving staat
Onze toekomstige predikant(e) denkt breder dan de kerk en heeft een open houding. Alle inwoners van Gapinge en Veere zijn welkom.

Hedendaags preekt, een liturgie maakt met vertrouwde en nieuwe vormen
Onze toekomstige predikant(e) is in staat een vertaalslag te maken om de Bijbellezing in het heden te plaatsen met aandacht voor actualiteit, de wereld om ons heen. De predikant(e) denkt mee, inspireert en staat open voor nieuwe verfrissende ideeën omtrent kerkdiensten b.v. andere vormen. Naast traditionele kerkdiensten is er bereidheid tot het leiden van andere dan traditionele kerkdiensten. Vanzelfsprekend heeft de predikant(e) inspirerende preekkwaliteiten.

Creatief is
Maakt gebruik van hedendaagse communicatie middelen zodat niet alleen de gemeenteleden maar ook andere mensen bereikt kunnen worden.

Reageren

Reageren naar secretaris van de Beroepingscommissie MarjanLuyk: Beroepingscommissie@pgveere.nl en 06-28912056