Tentoonstelling Herdenking Slavernij in de Sint Jacobskerk in Vlissingen

VLISSINGEN – Van vrijdag 23 juni tot 1 augustus is in de Sint Jacobskerk in Vlissingen een tentoonstelling ingericht ter herdenking van het slavernijverleden.

Dat slavernij niet aan de kerk voorbij is gegaan toonde de Gids Slavernijverleden Nederland, die in 2019 verscheen. Niet alleen aan Vlissingen, maar ook aan de kerk zelf wordt een pagina gewijd. In 1590 was een deel van de kerk (de noordwestelijke kapel) in gebruik als suikerpakhuis en kantoor van de familie Van Pere. Ook de kleurige rouwborden van de familie Lampsins tonen de koloniale macht van vooraanstaande Vlissingers. De tentoonstelling laat zien hoe slavenhandel en slavernij tot in de kerk zichtbaar zijn.

Onderzoek

Scheepsportet van de Vlissingse slavenhaler (Lorredraaier) ‘De Witte Bijle’ op de rede van Vlissingen. | foto Wikipedia, geschilderd door Cornelis Louw (begin 18e eeuw), collectie Zeeuws Maritiem MuZEEum Vlissingen

Het is niet voor niets dat de Protestantse kerk onderzoek laat doen naar de betrokkenheid bij slavernij. Predikanten speelden een belangrijke rol. Met de Bijbel in de hand werd slavernij gelegitimeerd, maar gelukkig ook bestreden. Ds Gregorius de Raedt of De Raad, die in 1657 dominee was in de Sint Jacobskerk verzette zich vooral tegen de verkoop van slaafgemaakte mensen aan katholieken, maar zolang zij maar bekeerd zouden worden tot het juiste (protestantse) geloof was slavernij een middel hen van hun heidendom te bevrijden.

Slavernij was een misdaad tegen de menselijkheid. Dat laten de schilderijen zien van Edsel Selberie, beeldend kunstenaar met Curaçaose roots. De afbeeldingen laten ons met schaamte kijken naar het verleden, maar maken ons ook bewust van het feit dat nog steeds mensen uitgebuit en mishandeld of misbruikt worden ten gunste van de welvaart van anderen.

Overtocht

Drie grote quilts tonen het werk van leerlingen van groep7 en 8 van scholen in Vlissingen en Middelburg. Na lessen over het slavernijverleden verwerkten leerlingen hun ervaringen in woord en beeld op kleine wandkleden die samen een kleurrijk geheel vormen. Overtocht was een samenwerkingsproject  van Kunstblik, Stichting Slavernijmonumenten Zeeland, Zeeuws Archief en ZB. mogelijk gemaakt door Four Freedoms Door Het Jaar Heen van Provincie Zeeland.

De tentoonstelling is te bezichtigen op vrijdag- en zaterdagmiddagen van 13.30 tot 16.30 uur.