Dringend advies om na 17.00 uur online te kerken

WEMELDINGE – Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en minister van Justitie en veiligheid Ferd Grapperhaus doen een dringend beroep op kerken en andere religieuze koepels om naar alternatieven te zoeken voor kerkdiensten die na 17.00 uur beginnen of nog niet zijn afgelopen. Omdat het nogal kort dag is (dit advies geldt al voor de diensten van morgen, zondag, eerste Advent), is er begrip dat dit een extra inspanning zal vragen.

In een spoedadvies dat zaterdag 27 november naar buiten werd gebracht wordt nader ingegaan op de aangescherpte coronamaatregelen zoals die met ingang van zondag 28 november in werking treden. (Zie www.cioweb.nl, op de website van de Protestantse Kerk is dit overgenomen in het protocol, klik hier)  Premier Rutte deed eenzelfde appel op de kerken tijdens de beantwoording van vragen na afloop van de persconferentie vrijdagavond 26 november.

Het CIO adviseert waar mogelijk te kiezen voor digitale uitzending van de diensten die na 17 uur beginnen of nog niet zijn afgelopen. Als dit niet goed mogelijk is, zou voor een eerder aanvangstijdstip gekozen kunnen worden. Hoewel het een dringende oproep is, bestaat er geen wettelijke verplichting. Als er zwaarwegende redenen zijn om een kerkdienst toch na 17 uur te houden, dan zijn alle overige maatregelen van toepassing.

Bijzondere verantwoordelijkheid

Onze classispredikant Arie van der Maas schrijft naar aanleiding van de persconferentie en het spoedadvies van het CIO in een bemoedigende brief dat kerk en gemeenten een bijzondere verantwoordelijkheid dragen in het zo zorgvuldig mogelijk naleven van de coronamaatregelen. Dat geldt vooral omdat de overheid de eredienst erkent als essentieel voor leven en samenleven. Ds Van der Maas noemt het besef, dat het leven en het samenleven niet maakbaar zijn in deze grillige gang van de coronapandemie, een les in nederigheid, een harde les voor de overheid en voor ons allemaal. ,,Doet u wat mogelijk is voor de diensten van morgen.’’

Zorgvuldigheid

In zijn brief merkt ds Van der Maas op dat de hernieuwde toepassing van de anderhalve meter-regel en het dragen van de mondkapjes door vrijwel alle gemeenten weer is opgepakt. Daarnaast nemen velen extra verantwoordelijkheid door bijvoorbeeld ook weer te werken met reserveren (soms ook nodig in verband met plaatsgebrek als gevolg van de anderhalve meterregel) en beperking van gemeentezang. ,,Zorgvuldigheid betekent ook dat niet ‘gesmokkeld’ wordt door bepaalde activiteiten onder het mom van een eredienst toch door te laten gaan.’’ Voor het overige blijven de adviezen en richtlijnen, zoals genoemd in eerdere berichten, van kracht.

Eerste Adventzondag

Ds Van der Maas besluit zijn brief aan de predikanten, kerkenraden en kerkelijk werkers in de classis Delta met een korte overweging voor morgen, eerste Adventszondag. ,,De eerste zondag van groeiende verwachting, uitzien naar de Komende. Wachten en bidden. Opnieuw leren leven en geloven in verwachting.’’ Hij haalt daarbij een lied van Tom Naastepad aan, op de melodie van Psalm 110. (Liedboek voor de Kerken, 1973 – gez 119 en Liedboek voor huis en kerk 2013, lie 451). ,,Richt op Uw macht, o Here der Heerscharen. Dat we er woorden van gebed in mogen vinden, opdat de nacht zal wijken uit het land. De nacht van pandemie, verharding en polarisatie, waarin mensen elkaar niet meer verstaan. De nacht van schuld en schaamteloosheid waarin mensen verdrinken op een smalle zee tussen twee welvarende landen in. De nacht van … richt op Uw macht, o Here.’’

Richt op uw macht, o Here der heerscharen
en laat uw hulp ontwaken uit uw hand,
wil voor uw aangezicht uw volk bewaren
opdat de nacht zal wijken uit het land.

Richt over de aarde en haar diepe stromen,
de volkeren, de sterren, zon en maan,
zij zullen allen voor uw aanschijn komen
en zingen dat uw woorden niet vergaan.