Patiënten en dokter betalen kerktuin

Dokter Ponten maakt de uitslag bekend wat er aan geld is gedoneerd voor de aan te leggen dorpstuin.

door Willem Staat

NIEUW- EN SINT JOOSLAND – Het benodigde geld voor de dorpstuin rond de kerk van de Protestantse gemeente Nieuw- en Sint Joosland is ruimschoots binnen. Dat bleek woensdag 7 december 2022 toen dokter Hans Ponten de opbrengst bekend maakte van zijn actie. Hij hing, achteraan beginnend, aan een vlaggetjeslijn de A4’tjes op met cijfers. Resultaat: € 7910,67. Vrijdagmorgen was er weer geld binnengekomen en stond de meter op bijna acht mille.

Ponten was 38 jaar huisarts in Nieuwland*. Hij vroeg zijn patiënten om hem bij zijn afscheid geen cadeaus te geven maar een donatie te doen voor de tuin. Deze actie bracht maar liefst  € 7910,67 op.
De tuin was begroot op 12.650 euro. Daarvan was al 6500 euro binnen uit eerdere acties.

Financieel staat niets de verdere aanleg meer in de weg, zo concludeerden de leden van de werkgroep dorpstuin. Zij waren positief verrast over het resultaat en danken zowel de huisarts als diens patiënten. Ponten memoreerde de warme herinneringen die hij heeft aan de kerk uit de tijd toen hij nog in Nieuwland woonde. Zo stond de Kerkstraat vol mensen toen hij met zijn vrouw naar de kerk liepen bij hun huwelijk.

Muziektent

Weer eens wat anders; ’s avonds een boom planten als officiële handeling. Als dank voor zijn actie viel dokter Ponten de eer om een amandelboom te planten.

Ponten maakte de uitslag bekend tijdens een informatiebijeenkomst voor omwonenden. Zij kregen uitleg over de verdere invulling van de tuin. Heikel punt is wat er moet gebeuren met de muziektent bij de kerk. Het gebouw is geen schoonheid, maar uit een enquête bleek dat de bevolking sterk  verdeeld is over de vraag of hij moet worden afgebroken of  bij de tuin is te betrekken. Besloten werd een werkgroep op te richten die een plan maakt om hem in te passen in het project. Wellicht gebeurt dat door hem om te bouwen tot prieel.

De komende maanden volgt de aanleg van paden en het maken van vandalismebestendige banken. Ook bij andere materialen wordt gekozen voor stevigheid. De werkgroep gaat ervan uit dat de tuin uiterlijk begin 2024 is voltooid. De tuin wordt te zijner tijd officieel geopend in aanwezigheid van de sponsors, die daarvoor worden uitgenodigd. Voor het onderhoud zijn klusdagen voorzien, terwijl de gemeente Middelburg de gazons blijft maaien.

Fusie gemeenten

Vroeger ontmoetten burgemeester, arts en dominee elkaar in de kerk. Hier huisarts Ponten en dominee Handschin naast elkaar. Links ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeente Middelburg.

De actie is mogelijk de laatste sterk in het oog lopende gebeurtenis van de zelfstandige gemeente Nieuw- en Sint Joosland. Deze fuseert namelijk per 1 januari 2023 met de PG Ritthem. Beide gemeenten vormden al sinds 1 juli 1976 een combinatie.

De gemeenten hebben samen ongeveer 400 leden en doopleden en worden gediend door één predikant. Sinds juni 2018 is dominee Pascal Handschin werkzaam in beide dorpen (0,50 fte). Twee dagen per week is hij havenpastor in Vlissingen-Oost. Dat havengebied grenst aan Nieuw- en Sint Joosland en Ritthem, zodat er sprake is van een aangesloten werkgebied.

*Hij werkte trouwens ook vanuit de praktijk in de Middelburgse Magistraatwijk. Het aantal patiënten in Middelburg is groter dan in Nieuwland. De Middelburgers hebben dan ook een grotere financiële bijdrage geleverd.

Initiatiefnemer van de dorpstuin, Jan Zwemer, legde op 7 december aan Remco van Schellen van Omroep Zeeland uit in Zeeland Wordt Wakker hoe de tuin eruit komt te zien en wat de bedoeling is.

‘s Avonds tijdens de inloop had Jan Vogel van Omroep Zeeland een gesprek met dokter Ponten en met Eline van Mourik over de actie en de dorpstuin.