Save de date: 27 november Delta Inspiratiedag!

WEMELDINGE – Elkaar inspireren, informeren en ontmoeten. Dat is de insteek van de tweede Delta Inspiratiedag, die op zaterdag 27 november 2021 in Middelharnis wordt gehouden voor ambts- en taakdragers en belangstellende gemeenteleden uit de Classis Delta. De Inspiratiedag belooft samen zingen, geloof en kerk-zijn beleven en vooral inspiratie tot toekomstgericht kerk-zijn. Doel is kerkenraden en gemeenteleden te inspireren en bemoedigen om met geloof en visie na te denken over de toekomst van hun gemeente (kerk).

Drukte tijdens de eerste Deltadag in Goes in 2018.

In 2018 hield de toen kersverse classis Delta een eerste ontmoetingsdag in Goes, die werd bezocht door 150 mensen uit – toen nog – vooral het Zeeuwse deel van de Delta. Omdat de dag zo goed aansloeg, zou in 2020 opnieuw een ontmoetingsdag worden gehouden. Dat plan werd echter gedwarsboomd door corona. Nu de versoepelingen inmiddels weer dergelijke bijeenkomsten toestaan, wordt gestreefd naar een Deltadag in de Emmaüskerk en het naastgelegen Mauritscollege in Middelharnis. Als onverhoopt corona (en bijgevolg beperkende maatregelen) weer roet in het eten gooit, worden alternatieven aangeboden.

Programma

Op het programma – dat nog in ontwikkeling is – staat een aantal thema’s centraal:

* Samen lichter – kerk zijn: delen van ervaringen en mogelijkheden voor kleine gemeenten. Kansen voor samenwerking.
* Jonge generaties voorop: Hoe betrekken we generaties tot 40 jaar bij toekomstgericht kerk-zijn?
* Naar buiten gericht: Lessen van pionieren, kerk op het dorp.
* GroeneKerk beweging: Duurzaamheid als speerpunt voor toekomstgericht kerk-zijn.
* Kerkinactie / ZWO / Delta voor Indonesië: Delen in en van het evangelie over grenzen, in het bijzonder met partners in Indonesië.

Daarnaast is er volop ruimte voor de verbindende lijnen van ‘levend geloof’ en ‘leidinggeven aan veranderingen’.

Deze tweede Delta Inspiratiedag is een eerste voorbeeld van de vernieuwde samenwerking tussen Dienstenorganisatie en de classes.

De dag wordt voorbereid door mensen vanuit het Breed Moderamen van de classis Delta, de werkgroep ZWO – Zeeland en medewerkers van de Dienstenorganisatie. Ds Marco Batenburg, preses van de generale synode, en Jurjen de Groot, algemeen directeur Dienstenorganisatie, zullen acte de présence geven tijdens de Delta-dag.

Busvervoer

Omdat Middelharnis relatief ver weg ligt voor belangstellenden uit het zuiden van de classis Delta, zal de classis busvervoer regelen. Daarover volgt later nadere informatie, evenals verdere praktische en inhoudelijke informatie. Maar reserveer de datum alvast op de kalender en in uw agenda!

Lees ook ons verslag van de Warme Deltadag in 2018