Ds Aarnoud van der Deijl houdt lezing over boek ‘De toekomst van de kerk’

Ds Aarnoud van der Deijl.

MIDDELBURG – Ds Aarnoud van der Deijl uit Hoofddorp houdt woensdag 29 november in de Engelse Kerk in Middelburg een lezing over zijn nieuwe boek, dat half november verschijnt, over De toekomst van de kerk. Het is een essay vol rouw en hoop dat zowel terugblikt als vooruitkijkt.

Aarnoud van der Deijl vraagt zich in het boek af of er een leven zonder kerk is. Gedurende zijn dertigjarige predikantschap, waarvan een aantal jaren in Oost-Souburg, zag hij de kerk in Nederland meer dan halveren. Dat deed iets met hem, het bezorgde hem rouw: de fases van ontkennen tot berusten heeft hij allemaal doorlopen.

In ‘De toekomst van de kerk’ reflecteert Aarnoud van der Deijl op alle missionaire plannen die de afgelopen decennia door de kerken zijn gevolgd. Hijzelf voerde ze met passie uit, in de hoop de ontkerkelijking te kunnen stuiten. Die plannen waren zeker niet zinloos, maar de secularisatie heeft zich er niets van aangetrokken en zette genadeloos door.

Vanuit zijn persoonlijke betrokkenheid analyseert Van der Deijl scherp en met mededogen ‘zeven plannen die de kerk niet konden redden’. Maar zijn betoog stopt daar niet. Hij gaat te rade bij al dan niet gelovige ‘kritische vrienden’, cultuurfilosofen, sociologen, theologen, mensen die ‘kerkloos’ waren maar kerkelijk werden, of die de christelijke cultuur van groot belang achten.

Het boek stelt existentiële en maatschappelijke vragen, niet alleen aan de kerk en de gelovigen, maar ook aan de samenleving als geheel. Alle missionaire plannen hebben de kerk niet gered, maar redden we het wel zonder kerk? Kunnen we zonder de (oer)verhalen, de beelden, de rituelen, de gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien, de ethische reflectie of leidt verlies daarvan automatisch tot ‘verarming’ van individu en samenleving?

De organisatie is in handen van de NKG Werkgroep Vorming & Toerusting.

De lezing in de Engelse Kerk aan de Simpelhuisstraat 12 in Middelburg begint woensdag 29 november om 19.30 uur.