TVG houdt cursus over klimaat, duurzaamheid en rentmeesterschap

MIDDELHARNIS – De Stichting Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG) houdt voor de regio Zuidwest-Nederland vanaf oktober in Middelharnis de cursus Studium Generale over het jaarthema ‘Klimaat, duurzaamheid en rentmeesterschap’. De cursus is bedoeld voor zowel oud-cursisten als nieuwe belangstellenden.

In acht maandelijkse bijeenkomsten worden vragen behandeld als:

Wat betekent de belijdenis dat de aarde van de Heere is voor onze omgang met de aarde
Wat betekent het om geschapen te zijn als rentmeesters van de aarde
Hoe kunnen we voorkomen om te vervallen tot het moderne maakbaarheidsdenken
Wat betekent het geloof in de nieuwe hemel en nieuwe aarde voor onze omgang met de oude aarde
hoe zijn wij christen in deze wereld
Kennen we ons vreemdelingschap
Kunnen we ons handelen verantwoorden voor God

De verschillende docenten behandelen vanuit hun vakgebied het jaarthema tijdens de cursusdagen.

Cursusdata

De cursus wordt gegeven op de volgende zaterdagen in het hervormd centrum De Hoeksteen, Ring 13, 3241 CR Middelharnis:

7 oktober 2023 ds. J.C. Klein, Nieuwe Testament
11 november 2023 ds. N.A. Donselaar, Oude-Testament
9 december 2023 ds. A.L. Molenaar, Kerkgeschiedenis
13 januari
2024 onbekend, Dogmatiek
10 februari 2024 ds. P.L. de Jong, Missiologie
16 maart 2024 ds. A. Vastenhoud, Ethiek
13 april 2024 ds. G.J.H. Vogel, Praktische Theologie
11 mei 2025 lezing

De kosten voor deelname aan deze Studium Generale zijn € 115,00 (voor echtparen € 175,00 welk bedrag verhoogd wordt met een bijdrage in de kosten van koffie/thee).

Aanmelden voor de curus bij de secretaris van de cursus,  de heer T. Grinwis via tel. 0187–681980 of e-mail cursustvgmiddelharnis@gmail.com.

Voor meer informatie via cursusleider ds. A.L. Molenaar uit Bruinisse, tel. 0111-483880. Zie ook:  www.cursustvg.nl.

Foto Pixabay